Katagoria: Działy czasopisma, opublikowano: 24 stycznia 2017


Rozliczenie w PIT 36 sprzedaży samochodu

Rozliczenie w PIT 36 sprzedaży samochodu

Zysk lub stratę ze sprzedaży samochodu przed upływem pół roku od jego nabycia należy wykazać w PIT-36. Zbycie pojazdu po upływie sześciu miesięcy nie podlega rozliczeniu w pit.

 

Sprzedaż samochodu po upływie sześciu miesięcy

Dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu prywatnego może podlegać opodatkowaniu, jeżeli od nabycia pojazdu do jego sprzedaży nie upłynie sześć miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym auto zostało stało się naszą własnością. Jeśli transakcja sprzedaży nastąpi po upływie tych sześciu miesięcy, nie trzeba składać żadnych deklaracji pit do urzędu skarbowego.

Przykład:

Pan Aleksander kupił samochód 31 marca, a sprzedał go 1 października. Od momentu zakupu do momenty sprzedaży minęło 6 miesięcy licząc od końca marca – miesiąca zakupu. W takim przypadku nie ma obowiązku składania PIT.

 

Sprzedaż pojazdu przed upływem sześciu miesięcy

W przypadku zbycia pojazdu przed upływem sześciu miesięcy, należy rozliczyć przychód z tej transakcji na formularzu podatkowym PIT-36, na którym wykazujemy też inne nasze przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali. Jeśli uzyskaliśmy w roku podatkowym dochody jedynie za pośrednictwem płatników na terytorium RP, to zwykle składamy PIT-37. Jednakże w przypadku konieczności wykazania transakcji zbycia samochodu, konieczna będzie zmiana formularza na PIT-36.

Na druku PIT-36, w części, w której wykazujemy dochody lub straty, wpisujemy w wierszu “inne źródła” kwoty przychodu ze sprzedaży samochodu, koszty uzyskania przychodu oraz obliczoną kwotę dochodu lub straty. Nie jest istotne, czy uzyskaliśmy zysk, czy różnica między przychodem a poniesionymi kosztami przyniosła nam stratę. Zeznanie musimy złożyć, jeśli nie upłynęło sześć miesięcy między nabyciem a zbyciem pojazdu.

 

Ustalenie podstawy opodatkowania

Dochodem z transakcji sprzedaży samochodu jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży określoną w umowie a kosztem nabycia. Do kosztów nabycia oprócz ceny zakupu pojazdu doliczamy inne udokumentowane wydatki, jak np. zakup części zamiennych, koszty naprawy, koszty modernizacji, montaż dodatkowego wyposażenia, koszty ogloszenia o sprzedazy i inne nakłady poczynione w okresie posiadania pojazdu. Wszystkie te wydatki spowodują obniżenie dochodu do opodatkowania. W pewnych sytuacjach możemy nie zapłacić podatku, gdy koszty zrównają się z przychodem ze sprzedaży, albo go przewyższą i wystąpi strata. Za koszt nabycia samochodu otrzymanego w drodze spadku lub darowizny przyjmuje się 0 (zero).

Kwota przychodu ustalana jest według umowy, ale jeżeli kwota ta jest znacznie niższa od wartości rynkowej, urząd skarbowy może określić przychód według wartości rynkowej pojazdu.

Jeżeli w deklaracji PIT-36 wykażemy zysk ze sprzedaży samochodu, podatek naliczany jest według skali podatkowej 18% lub 32%. od łącznej kwoty naszych dochodów stanowiącej podstawę opodatkowania. Podstawa opodatkowania ustalana jest ze wszystkich wykazanych w zeznaniu dochodów po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ulg podatkowych. Podatek według stawki 18% nalicza się do kwoty podstawy 85 528, 00 zł (minus kwota wolna od podatku), a po jej przekroczeniu stosuje się stawkę 32%.

 

Rozliczenie straty

Rozliczenie straty w PIT-36 jest bardzo ważne, ponieważ tylko wykazaną stratę będziemy mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w następnych latach.

Jeżeli w zeznaniu PIT-36 wykażemy stratę, nie zapłacimy podatku dochodowego, ale nie możemy jej odliczyć od dochodu wykazanego w tej samej deklaracji z innego źródła przychodów. Odliczenie straty jest możliwe tylko od dochodu uzyskanego z tego samego źródła przychodów. Dopiero w zeznaniu PIT-36 składanym w następnym roku możliwe będzie rozliczenie straty, ale pod warunkiem, że uzyskamy dochód z tego samego źródła – tłumaczy pracownik portalu www.pitax.pl. Odliczanie straty jest też ograniczone w jednym roku do 50% kwoty wykazanej straty. Na rozliczenie straty mamy 5 lat. Jeśli dochód będzie wystarczająco duży, aby odliczyć 50% kwoty straty, to rozliczenia możemy dokonać w ciągu dwóch lat. Jeśli dochodu nie wystarczy, możemy rozłożyć kwotę do odliczenia na następne lata, ale tylko do upływu 5 lat. Po tym czasie odliczenie straty nie będzie możliwe, jeśli nawet nie odliczymy jej w całości.

Przykład:

Pan Stanisław sprzedał auto ze stratą 3000 zł. W następnym roku odliczył od dochodu uzyskanego ze sprzedaży innego samochodu 2000 zł. W kolejnych 4 latach pan Stanisław nie uzyskał dochodu z tego samego źródła. Nierozliczonej straty w kwocie 1000 zł nie będzie mógł rozliczyć w następnych latach.

 

Termin i sposób złożenia zeznania PIT-36

Zeznanie podatkowe PIT-36 trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie pojazdu. W roku 2017 termin zostaje przesunięty do 2 maja (pierwszy dzień pracy po wolnym 30 kwietnia). W tym samym terminie należy wpłacić należny podatek, jeśli taki wynika z rozliczenia rocznego.

Rozliczenie PIT-36 łatwo wykonać z programem PITax.pl Łatwe podatki. Jest to darmowy program, dostępny dla każdego użytkownika Internetu na dowolnym urządzeniu (komputerze, laptopie, palmtopie, telefonie komórkowym). Korzystać można z niego w dowolnej porze dnia w każdy dzień tygodnia. Program wykonuje wszystkie obliczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi regułami. Nie trzeba znać prawa podatkowego, progów, stawek podatkowych, limitów odliczeń. Zeznanie można złożyć do urzędu skarbowego online.

PITax.pl Łatwe podatki oferuje możliwość bezpłatnego rozliczenia deklaracji podatkowych a także dostęp do obszernej bazy wiedzy podatkowej i pomoc ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This