Portal www.pracujwlogistyce.pl – to aktywny serwis o pracy i zarządzaniu zasobami ludzkimi przeznaczony dla osób pragnących rozwijać karierę w branży TSL. Celem jest dostarczanie na bieżąco wiadomości z rynku pracy w szeroko rozumianej logistyce, a także prezentowanie ofert pracy i praktyk. Źródłem informacji są zarówno firmy TSL jak i współpracujący z portalem dziennikarze, naukowcy, eksperci.

Stale rozbudowujemy grono partnerów, patronujemy konferencjom, szkoleniom, kampaniom społecznym, akcjom charytatywnym. Współpracujemy ze studenckimi kołami naukowymi w obszarze TSL. Redakcja portalu aktualizuje codziennie wiadomości, które są zbiorczo wydawane w postaci Przeglądu Tygodniowego Pracujwlogistyce.pdf i wysyłane za pośrednictwem newslettera.

Portal ma być platformą wymiany informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz szukającymi pracy w logistyce. Długoletnie doświadczenie i obecność w branży TSL pozwoliło nam dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i pracodawców. Promujemy dobre pomysły, ciekawe inicjatywy wspierające aktywizację zawodową na logistycznym rynku pracy.

Aktualne oferty pracy na portalu Pracujwlogistyce.pl

Share This