Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia


flaga niemiec
Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2015/7-10

Niemcy otworzyli puszkę MiLoG

Komisja Europejska wzywa Niemcy do wycofania się z płacy minimalnej w transporcie. Nasi zachodni sąsiedzi mają jeszcze nieco ponad miesiąc do ustosunkowania się do decyzji KE.

tls
Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2015/7-10

Polski transport jedzie na bombie zegarowej…

Sytuacja taka to efekt wprowadzenia MiLoG. Brak jednoznacznej interpretacji tej ustawy i kary, które przedsiębiorcy mają płacić za niestosowanie się do niej, to tylko część tematów poruszanych podczas spotkania TLP. Jakie rozwiązania zaproponowali eksperci, prawnicy, przedsiębiorcy i zaproszeni goście?

kabina
Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2015/7-10

Kierowca spał w kabinie – ryczałt nie przysługuje

Sąd w Gdyni podzielił pogląd Sądu Najwyższego oznajmiając, że nocleg w kabinie pojazdu nie jest zapewnieniem odpowiedniego noclegu. Jednak orzekł, że ryczałt kierowcy nie przysługuje. Temat ryczałtów będzie jednym z punktów agendy tegorocznej edycji targów TransPoland.

DKV_vat
Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2015/7-10

Można odliczać VAT od transakcji kartą paliwową

Minister finansów wydał decyzję kończącą okres niepewności w sprawie odliczania VAT od zakupów dokonywanych na karty paliwowe DKV. Zarówno operator kart paliwowych, jak i odbiorcy jego usług mogą domagać się zwrotu VAT od państwa polskiego.

Milog_płaca_minimalna_niemcy_europim

Kolejna polska firma otrzymała wezwanie do kontroli MiLoG

Pomimo wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską w sprawie MiLoG, niemieckie władze powoli rozkręcają spiralę kontroli wysyłając do polskich firm wezwania o nadesłanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Dzisiaj jeden z kolejnych polskich przedsiębiorców otrzymał pismo o następującej treści TŁUMACZENIE z niemieckiego):   „Szanowni Państwo, zgodnie z § 1 Ustawy o płacy minimalnej (MiLOG) każdy pracownik […]

Foto_Nowa_zimowka_dla_transportu_wielkogabarytowego_12_1

Obowiązek dokumentowania aktywności kierowcy

Zgodnie z uregulowaniami międzynarodowymi, okres aktywności lub braku aktywności kierowców realizujących transport drogowy, musi być w pełni udokumentowany.Warto zauważyć, że zasadniczo kierowca na przestrzeni dowolnego odcinka czasu np.: 1 roku, nie może posiadać żadnego nieudokumentowanego okresu czasu. Tak więc przez cały okres trwania pracy (pracy w ujęciu szerokim) w charakterze kierowcy, musi on mieć udokumentowany w pełni okres własnej aktywności, a za każdy (nawet najdrobniejszy – np.:1-minutowy) nieudokumentowany odcinek czasu, ustawodawca przewidział sankcję finansową. Sankcję założył zarówno dla kierowcy (zał. nr 1, pkt. 13.12 u.o. t.d.), jak i dla przedsiębiorstwa transportowego (zał. nr 3 pkt. 6.3.8. u.ot.d.).

Seifert_Logistic_Group
Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/21-24

Komu polscy przewoźnicy zapłacą więcej?

Z początkiem nowego roku w Niemczech wchodzą w życie przepisy nakładające na pracodawców obowiązek wprowadzenia powszechnej płacy minimalnej. Jej wysokość ustalono na poziomie 8,50 euro brutto za godzinę. Jak nowa sytuacja wpłynie na polską branżę logistyczną i czy pracodawcy mają się czego obawiać?

Milog_płaca_minimalna_niemcy_europim
Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/21-24

Niemiecki prezent pod choinkę

Z Nowym Rokiem w Niemczech wchodzi w życie ustawa o stosowaniu płacy minimalnej. I nic złego by się nie stało, gdyby nie to, że według Niemców obejmuje ona i Polaków, którzy wykonują jakąkolwiek pracę w obszarze niemieckim.

opony_ciezarowe
Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/21-24

Bez zimówek nie pojedziesz z frachtem

Przepisy w wielu krajach Europy wymagają od kierowców montowania opon zimowych lub całorocznych. Podobnie jest w przypadku samochodów ciężarowych, chociaż w tym przypadku prawo jest jeszcze bardziej restrykcyjne. Jeśli zajmujesz się transportem, to lepiej sprawdź, gdzie opony zimowe są wymagane.

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/9-10

Lutz: Rozłożenie ciężaru a szkody objęte w CMR

„Ponieważ w trakcie transportu nie zaszły żadne szczególne zdarzenia, prosimy o udzielenie osobie dochodzącej roszczeń odmownej odpowiedzi w sprawie pokrycia szkody, stosownie do art. 17 pkt 4 lit. b i c”. Pisma o takiej lub podobnej treści odmawiające pokrycia szkody otrzymują zwykle od swoich ubezpieczycieli klienci towarzystw ubezpieczeniowych.

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/7-8

Uwaga na symulatory w szkoleniach dla kierowców zawodowych

Od grudnia 2013 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadziło postępowanie wyjaśniające w sprawie ważności certyfikatu zgodności nr 001/011/RM/2012 wydanego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie w dniu 27 sierpnia 2012 r. dla przedsiębiorcy e-kierowca sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 184, 71-256 Szczecin.

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/7-8

Nie dla mega-trucks w unijnym ruchu transgranicznym

Po prawie roku zakończyły się dyskusje w zakresie dyrektywy na temat wymiarów i obciążeń dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty.

Strona 1 z 512345