Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 12 stycznia 2016


O braku kierowców, zatrudnianiu cudzoziemców i Loi Macrone

O braku kierowców, zatrudnianiu cudzoziemców i Loi Macrone

Artykuł z numeru: TRUCKauto 2015/19-24
Przeczytaj on-line

 

W Polsce brakuje kierowców zawodowych – to główny problem, który już teraz jest bardzo dotkliwy. Rozwiązaniem tego problemu mogą być… cudzoziemcy. Trzeba jednak dopełnić wszelkich formalności, aby móc zatrudnić pracownika spoza UE.

 

Konferencja Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, która odbyła się 10 grudnia w Warszawie, była właśnie poświęcona zagadnieniu zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Z jednej strony to rynek wymusza zatrudnienie pracowników zza unijnych granic, a z drugiej coraz więcej osób spoza UE (głównie z Ukrainy) szuka pracy u nas. W ciągu ostatnich trzech lat, według statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce wzrosła niemal trzykrotnie – w 2013 roku było to ponad 20 tysięcy osób, a w 2015 roku już ponad 65 tys.

 

Wiza wizie nierówna

Merytoryczna część grudniowego spotkania TLP była poświęcona właśnie wyjaśnieniu zawiłości prawnych, wymogów oraz formalności, których trzeba dopełnić, aby zatrudnić zagranicznych pracowników. Dawid Cegiełka z IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji) przybliżył uwarunkowania pobytu cudzoziemców w Polsce. Wyjaśnił on, między innymi, różnicę pomiędzy wizą krajową, wizą Schengen, Kartą Polaka, Kartą Pobytu i kiedy trzeba mieć zezwolenie na pracę, a kiedy nie jest ono wymagane.

Najważniejszą sprawą są dokumenty – wszelkie oznaczenia i dane, które zawierają. Czasem drobna różnica może decydować o tym, czy daną osobę można zatrudnić, czy też nie.

– Wszystkie przepisy i cały system ma dbać o to, aby zatrudnienie cudzoziemców miało charakter uzupełniający i niewypychający obywateli polskich z rynku pracy. Istotna kwestia to uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce, które przysługuje cudzoziemcowi, jeśli posiada on zezwolenie na pracę plus dokument pobytowy – wyjaśniała Małgorzata Parać z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cudzoziemiec mogący legalnie pracować w Polsce powinien uzyskać również świadectwo kierowcy. W ciągu ostatnich trzech lat liczba wydanych świadectw w Polsce wzrosła niemal 4-krotnie. W 2013 roku wydano ich ponad 5,5 tysiąca, a dane przedstawiające stan faktyczny na dzień 30.11.2015 mówią o 19 tysiącach takich świadectw, uzyskanych przez cudzoziemców. Ok. 80% z nich były wydane kierowcom ukraińskim.

– Jednak dane te niekoniecznie oznaczają, że ci kierowcy pozostają u polskich pracodawców – zauważył Paweł Trębacki, przewodniczący Rady TLP. W końcu Polska może być tylko „etapem przejściowym” na drodze do Europy Zachodniej…

 

Brak kierowców

Głównym problemem firm transportowych jest brak kierowców na rynku pracy – mówili przybyli na miejsce uczestnicy konferencji. A nawet, jeśli oni są, to w większości w wieku 40-50 lat, co oznacza, że już wkrótce mogą przejść na emeryturę. – Czy my jesteśmy świadomi skali problemu? Czy państwo mają jakieś statystyki, dzięki którym można oszacować, jak wielu kierowców brakuje na polskim rynku – pytał Paweł Trębacki przedstawicielki Ministerstwa Pracy. Pytania te jednak pozostały bez odpowiedzi – niestety, faktycznych danych na ten temat raczej nie ma.

– Bardzo dobrze, że mówi się tutaj, aby zatrudniać pracowników z zewnątrz i ułatwiać im te procedury. Musimy położyć nacisk na szkolenie ich tu u nas, w kraju, przyjąć jakiś bardziej efektywny system. Są takie firmy, szczególnie we wschodniej Polsce, w których struktura zatrudnienia tych pracowników-obcokrajowców sięga kilkudziesięciu procent. To świadczy o skali tego problemu – wskazywał Mirosław Szczepankowski ze Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce.

Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, musi się jednak liczyć z tym, że pracownik może odejść z pracy. Co jednak, gdy po zainwestowaniu sporych pieniędzy w jego zatrudnienie – koszty rekrutacji, kursów kwalifikacyjnych, badań lekarskich, świadectwa i karty kierowcy, zezwolenia na pobyt i innych – pracownik po miesiącu zrezygnuje z pracy? – Przy zatrudnieniu kierowcy, możemy podpisać umowę lojalnościową z pracownikiem: umowę szkoleniową i umowę o zakazie konkurencji, które wynikają wprost z Kodeksu Pracy oraz inną umowę lojalnościową na zasadzie swobody umów, nieuregulowaną przez Kodeks Pracy. Niestety, możemy zabezpieczyć jedynie zwrot kosztów szkolenia. W prawie nie ma przewidzianych żadnych mechanizmów, które pozwolą nam żądać od takiego pracownika zwrotu kosztów poniesionych na relokowanie go do Polski. Jako pracodawcy, niestety, musimy ponosić takie ryzyko – wyjaśniała mecenas Karolina Schifter z kancelarii Raczkowski Paruch. – Zła wiadomość to dobra wiadomość, bo przynajmniej jakaś jest – skomentował Maciej Wroński.

 

Zawiłe regulacje

Skąd tak zawiłe przepisy prawne, które należy stosować w stosunku do cudzoziemców spoza UE? – Ukraiński kierowca nie dysponuje niektórymi dokumentami, które ma inny kierowca z państwa członkowskiego Unii Europejskiej i stąd się bierze inna specyfika podejścia do niego podczas kontroli. Pewne rzeczy mogą być kontrolowane jak gdyby wstecz – na podstawie zweryfikowania z jednej strony odczytu z tachografu cyfrowego, a z drugiej strony zweryfikowania danych w BOTM, od kiedy tak naprawdę to świadectwo kierowcy zostało wydane. Także są to drobiazgi, ale generują one często niesamowite koszty – powiedział Maciej Wroński, prezes TLP.

Maciej Wroński przy okazji grudniowej konferencji podsumował również półtora roku działalności TLP. Wskazał on przy tym na najważniejsze problemy branży oraz wszczął na ich temat dyskusję wśród zaproszonych gości i uczestników spotkania.

Sporo uwagi poświęcono również nowym francuskim przepisom, które już wkrótce mają wejść w życie. Mowa tu o Loi Macrone. Są to kolejne regulacje prawne na miarę MiLog. Ustawa o rozwoju, działalności i równych szansach gospodarczych została opublikowana na początku sierpnia br., ale rozporządzenie wykonawcze ma się ukazać w styczniu 2016 roku, a wejść w życie dopiero po pół roku od opublikowania.

Jak tłumaczyła mecenas Joanna Jasiewicz, nowe przepisy uznają kierowców w transporcie międzynarodowym za pracowników delegowanych. Każdy pracownik, który będzie przejeżdżał przez terytorium Francji, oprócz tranzytu, będzie zapewne uznawany za pracownika delegowanego – wiąże się z uzyskaniem odpowiednich dokumentów, również w języku francuskim, a przy tym wypłatę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego we Francji. Do podstawowego wynagrodzenia będzie również należał obowiązek wypłaty premii za wysługę lat i płacy wynikającej z układu zbiorowego płac dla sektora transportu.

Renata Struzik

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This