Katagoria: Logistyka i Transport, opublikowano: 12 maja 2016


Transport HDS wymaga dodatkowych uprawnień

Transport HDS wymaga dodatkowych uprawnień

Tradycyjny rozładunek wielu towarów bywa męczący i czasochłonny. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na przewóz towarów transportem z HDS (Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym). Wystarczy wynająć odpowiednią firmę, poszerzyć tabor lub przerobić samochody dostawcze. Trzeba jednak zaznaczyć, że obsługa takiego pojazdu wymaga także dodatkowych uprawnień.

 

Osoba obsługująca transport HDS musi przejść kurs na operatora żurawi przeładunkowych, a następnie zdać państwowy egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. O udział w szkoleniu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie z co najmniej wykształceniem podstawowym. Przed kursem należy poddać się także badaniom, które wykluczą przeciwwskazania do pracy. Jeśli lekarz medycyny pracy nie stwierdzi przeszkód w wykonywaniu zawodu, powinien wystawić stosowne oświadczenie, które należy przedłożyć w jednostce szkoleniowej.

Kurs na operatora żurawi przeładunkowych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich obejmuje kilkadziesiąt godzin zajęć, druga natomiast to kilkanaście godzin szkolenia. Dobrze, jeśli kandydaci otrzymają także dodatkowe materiały dydaktyczne.

Egzamin pozwalający zdobyć uprawniania do obsługi transportu HDS składa się z testu oraz części praktycznej. Zwykle przeprowadzany jest on na profesjonalnym sprzęcie na terenie ośrodka szkoleniowego. Może on odbyć się także w miejscu pracy, w którym na co dzień zatrudnieni są kursanci. Kandydat zdaje egzamin państwowy przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli zostanie zaliczony, otrzymuje stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne. Całkowity koszt kursu wraz z egzaminem to zwykle około 900-1000 zł.

Po zdaniu egzaminu na operatora żurawi przeładunkowych pracownik zyskuje bezterminowe uprawnienia na wykonywanie transportu HDS. Może obsługiwać przeładunkowe i przewoźne żurawie samochodowe typu HDS. Warto wspomnieć, że uprawnienia do obsługi żurawi przeładunkowych znacznie zwiększają szanse na zatrudnienie w branży transportowej.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This