Katagoria: Logistyka i Transport, opublikowano: 30 czerwca 2016


Ewidencja czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W przypadku stałego miejsca pracy i pełnego wymiaru przypadającego na 8 godzin na dobę, rozliczenie czasu pracy jest formalnością i nie wiąże się z żadnymi utrudnieniami. Ewidencja pracy kierowców, to bardziej skomplikowana sprawa.

 

Z czego wynika trudność?

Praca mobilna, której rozpoczęcie i zakończenie nie jest możliwe w prosty sposób do określenia wymaga szczególnego podejścia w kwestii ewidencji i wynagradzania. Poza tym prawidłowo rozliczony czas pracy kierowcy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, poprzez ustalenie określonej długości przerw oraz odpoczynków. Ewidencja czasu pracy podlega określonym przepisom zawartym w art. 149 § 1, art. 149 § 2 Kodeksu Pracy oraz § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Praca kierowców została dodatkowo unormowana w Ustawie o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004, Poz.92, Nr 879).

Zgodnie z powyższą ustawą czas pracy kierowcy nie może przekraczać 9 godzin na dobę.

W ciągu całego tygodnia dwukrotnie dopuszczona jest możliwość pracy przez 10 godzin na dobę. Po 4,5 godzinach ciągłej jazdy kierowca zmuszony jest do obowiązkowego odpoczynku trwającego 45 minut. Przerwa ta może zostać rozłożona na dwa odcinki 15 i 30 minut.

Limit czasu pracy kierowcy w ciągu tygodnia wynosi 56 godzin.

Trzeba pamiętać jednak o tym, że w przypadku dwóch tygodni następujących bezpośrednio po sobie limit wynosi nie 112, ale tylko 90 godzin. Dodatkowo po 24 godzinach liczonych od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu, kierowca ma prawo do dobowego odpoczynku. Przerwa ta może zostać wykorzystana przez niego w dowolny sposób. Długość tej przerwy jest również ściśle ustalona i uzależniona od ilości kierowców prowadzących pojazd.

W ewidencji kierowców istnieje także pojęcie tygodniowego odpoczynku, który przysługuje nie później niż po zakończeniu sześciu 24-godzinnych okresów. Pracodawca jest zmuszony prowadzić szczegółową ewidencję pracy zatrudnionych przez siebie pracowników na stanowisku kierowców nie tylko w formie zapisów, ale również w postaci wydruków i plików z tachografów cyfrowych zamontowanych w samochodach.

Dokumenty te muszą być przechowywane w firmie przez okres 3 lat. Tachografy rejestrujące czas pracy są wyrywkowo kontrolowane przez Inspekcje Transportu Drogowego.

Prawo pracy kierowców jest obarczone dodatkowymi ograniczeniami w związku z czym, prowadzenie ewidencji tej grupy pracowników wymaga znajomości prawa pracy, przepisów rozporządzenia oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Nieznajomość prawa w tej dziedzinie oraz błędnie prowadzona ewidencja może okazać się bardzo dotkliwa, gdyż na przedsiębiorstwo takie może zostać nałożona kara grzywny przez PIP, a dodatkowo niezadowoleni kierowcy mogą złożyć pozew do Sądu Pracy o wypłatę zaległych świadczeń.

 

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This