Katagoria: Gospodarka, opublikowano: 14 lipca 2015


WIELTON i FRUEHAUF łączą siły

WIELTON i FRUEHAUF łączą siły

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2015/7-10
Przeczytaj on-line

 

Wielton, największy w Polsce i jeden z wiodących europejskich producentów naczep i przyczep, oraz firma Fruehauf, lider rynku francuskiego, podpisały strategiczną umowę o współpracy i dalszym rozwoju.

 

W wyniku umowy Wielton S.A. przejął w I etapie transakcji większościowy, tj. 65,31 proc., pakiet akcji firmy Fruehauf od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Wartość transakcji wyniosła 9,5 mln euro.

Umowa przewiduje opcję zakupu pozostałych akcji po 2017 roku od podmiotu będącego pod kontrolą inwestora prywatnego, zaangażowanego w bieżący rozwój spółki za kwotę 6,6 mln euro powiększoną o premię uzależnioną od wyników spółki Fruehauf. Zakup otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep na poziomie 11 tys. produktów rocznie i obrotami powyżej 250 mln euro.

– Strategiczne partnerstwo firm Wielton i Fruehauf zapoczątkowuje zmiany na europejskim rynku naczep. Fruehauf to lider rynku francuskiego, zaś Wielton to największy polski producent tych wyrobów. Dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, połączone zespoły inżynierów i techników, siła zakupowa nowej grupy i pozycja branżowa tworzą ogromny potencjał rynkowy, wykonawczy i innowacyjny, który pozwoli zwiększyć przewagę konkurencyjną i uplasować nas w pierwszej trójce największych graczy na rynku europejskim – mówi Andrzej Szczepek, prezes zarządu Wielton S.A. – Fruehauf pozostanie spółką francuską, z francuskim zarządem, produkującą w swoim zakładzie w Auxerre produkty marki Fruehauf. Porozumienie, do którego doszliśmy z Wielton S.A., jest dobrą informacją dla naszych klientów. Korzystnie zabezpiecza lepszą przyszłość dla naszego zakładu. Zgodziliśmy się co do istotnych kierunków przyszłych inwestycji, które poszerzą naszą obecność na rynku francuskim i które prowadzą do nowych możliwości eksportowych – dodaje Francis Doblin, dyrektor zarządzający Fruehauf.

 

Efekt synergii

Umowa o współpracy obu podmiotów zakłada zachowanie i wykorzystanie marki Frue-hauf, rozwój oferty produktów tej spółki, a także inwestycje w zakład produkcyjny w Auxerre. Celem tych kroków jest zwiększenie mocy produkcyjnych na potrzeby ekspansji w Europie w związku z dynamicznym wzrostem rynku w ostatnim roku. Dotychczasowy wieloletni prezes firmy Fruehauf Francis Doblin, będzie dalej kierował spółką i realizował strategię zgodnie z wypracowaną wspólnie z Wieltonem koncepcją rozwoju.
W planach na najbliższy rok jest pogłębianie współpracy w zakresie wspólnych badań i rozwoju (R&D). Wielton dysponuje kadrą 120 inżynierów i techników oraz posiada własne Centrum Badań i Rozwoju. Innowacyjność rozwiązań zapewnia spółce przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich. Potencjał badawczy i techniczny obu podmiotów pozwoli na rozwój kompetencji projektowych i produkcyjnych, przyjęcie najlepszych praktyk zarządczych i wymianę wiedzy pomiędzy firmami, co przełoży się na jeszcze szybsze reagowanie na potrzeby klientów i dostosowywanie oferty produktów do wymagań odbiorców.

 

Czas na globalizację

Połączenie firmy Fruehauf z grupą Wielton pozwoli umocnić pozycję grupy na rynku europejskim, szczególnie w Europie Zachodniej. Wielton jest obecny na ponad 35 rynkach, w Europie, Azji i Afryce, gdzie wypracował przewagę konkurencyjną w segmentach wywrotek i zestawach wysokogabarytowych, dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań.

Odbiorcami pojazdów Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep. W szczególności klientami grupy są firmy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii.

W ramach współpracy obu podmiotów zarząd zakłada również ekspansję zagraniczną produktów Fruehauf w Europie, szczególnie w krajach sąsiedzkich. Skala działalności obu podmiotów i szeroki zakres oferty powinny stwarzać w kolejnych latach również większe możliwości eksportu poza rynki europejskie. W planach jest podbój rynków w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. – Porozumienie, które podpisaliśmy z naszym francuskim partnerem, spółką Fruehauf, stwarza nowe możliwości rozwoju produktów. W ramach partnerstwa wypracowaliśmy główne założenia dotyczące inwestycji i kierunki dalszej ekspansji, które poszerzą obecność obu partnerów na rynku europejskim i na rynkach pozaeuropejskich – wyjaśnia Andrzej Szczepek, prezes zarządu Wielton S.A.

Opr. AM

 

* – w momencie składania gazety do druku Andrzej Szczepek pełnił funkcje prezesa w firmie Wielton. O zmianach w zarządzie firmy piszemy na pierwszych stronach gazety.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This