Katagoria: Gospodarka, opublikowano: 03 sierpnia 2015


Leasing samochodów ciężarowych

Leasing samochodów ciężarowych

We flocie firmowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych przydatne okazują się samochody ciężarowe. W wielu firmach powinny one wchodzić w skład podstawowego wyposażenia. W celu ich zakupu można posłużyć się formą finansowania za pośrednictwem leasingu. Na czym polega leasing samochodów ciężarowych?

 

Wygodniejszy od kredytu

Leasing jest alternatywną względem kredytu bankowego metodą finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Najpopularniejszy pozostaje dla firm leasing samochodów, w tym samochodów ciężarowych. Za takim rozwiązaniem przemawia możliwość zaangażowania stosunkowo niskiego wkładu własnego, opcja zmiany wysokości spłacanych rat w trakcie trwania umowy oraz uproszczone procedury ubiegania się o leasing w stosunku do procedur kredytowych w bankach. Klient chcąc kupić samochód ciężarowy z wykorzystaniem leasingu nie musi przechodzić przez skomplikowane formalności. Proces badania zdolności i wiarygodności kredytowej w firmach leasingowych jest uproszczony, co przyspiesza okres oczekiwania na wydanie samochodu ciężarowego w ramach leasingu.

 

W leasingu samochodu ciężarowego jedynym zabezpieczeniem jest pojazd, który jest obiektem umowy leasingowej. Banki mogłyby zażądać od klienta ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty zobowiązania.

 

W przypadku leasingu firma odnosi wiele korzyści finansowych i podatkowych, co nie ma miejsca przy finansowaniu zakupu samochodu ciężarowego za pieniądze pozyskane z kredytu bankowego (więcej informacji: http://www.rl.com.pl/dla-firmy/specjalistyczne-srodki-transportu).

 

Korzyści dla leasingobiorcy

Bez względu na to, czy przedsiębiorca decyduje się na skorzystanie z leasingu operacyjnego czy finansowego, zawsze odnosi szereg korzyści finansowych i podatkowych. W odniesieniu do leasingu samochodu ciężarowego typu operacyjnego, właścicielem pojazdu do końca trwania umowy leasingowej jest finansujący. Korzystający nie ma prawa do dokonywania od niego odpisów amortyzacyjnych, ale może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną ratę leasingową i opłaty wstępne oraz koszty podatku VAT od eksploatacji pojazdu. Z kolei przy leasingu finansowym właścicielem samochodu ciężarowego w leasingu jest leasingobiorca, a pojazd zalicza się do składników jego majątku. To przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wlicza w koszty uzyskania przychodów wraz z częścią odsetkową raty leasingowej. Ma też możliwość odliczania podatku VAT.

 

Możliwość powiększania kosztów firmowych dzięki ratom leasingowym sprawia, że zmniejsza się po stronie przedsiębiorcy podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i finalnie przedsiębiorca płaci niższy podatek dochodowy na rzecz fiskusa.

 

Źródło

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This