Katagoria: Gospodarka, opublikowano: 16 listopada 2015


Jak przebiegają formalności związane z oceną rozmiaru szkody i wypłatą odszkodowania?

Jak przebiegają formalności związane z oceną rozmiaru szkody i wypłatą odszkodowania?

Każda osoba, niekoniecznie ubezpieczona lub poszkodowana, może zgłosić szkodę pojazdu. Kolejny etap stanowi ocena jej rozmiaru oraz ustalenie wysokości odszkodowania i jego wypłata. W jaki sposób przebiegają te procedury?

 

Jeżeli szkoda została zgłoszona w dzień roboczy, w ciągu 24 godzin zadzwoni do nas rzeczoznawca i ustali dogodny dla nas termin oraz miejsce oględzin pojazdu. Do tego czasu nie należy dokonywać w pojeździe żadnych zmian ani napraw. W trakcie oględzin rzeczoznawca wykona dokumentację fotograficzną samochodu, opisze jego uszkodzenia i poprosi nas o okazanie niezbędnych dokumentów oraz wypełnienie druku zgłoszenia szkody. Jeżeli będziemy mieć je przy sobie, zostaną one sfotografowane i przesłane do likwidatora, dzięki czemu nie będziemy musieli samodzielnie ich wysyłać.

Jeżeli chcemy dowiedzieć co w danym momencie dzieje się z naszą szkodą, powinniśmy wysłać zapytanie drogą mailową w temacie wpisując jej numer. Inne rozwiązanie to przesłanie wiadomości do likwidatora merytorycznego prowadzącego naszą sprawę lub rozmowa telefoniczna ze specjalistą z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wycenę kosztów naprawy otrzymuje się przeważnie w ciągu pięciu dni roboczych od dnia oględzin, a w sprawach bardziej skomplikowanych, do siedmiu dni. Pamiętajmy, że otrzymanie kosztorysu nie jest równoznaczne z przyznaniem odszkodowania.

Bazując na zgromadzonej dokumentacji, wycenie szkody i pozostałych dowodach, nasze towarzystwo ubezpieczeniowe podejmie decyzję odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności w całości albo w części oraz odszkodowaniu i jego wysokości. Decyzja wysyłana jest pocztą tradycyjną lub na adres e-mail.

Jeżeli szkoda likwidowana jest z ubezpieczenia OC, po podjęciu decyzji odszkodowanie wypłacane jest na wskazane konto. Do otrzymania odszkodowania upoważnić możemy warsztat lub osoby trzecie wypełniając specjalny formularz.

Gdy szkoda likwidowana jest z ubezpieczenia AC, sposób ustalenia kwoty odszkodowania i sposób rozliczenia szkody uzależniony będzie od wariantu posiadanego przez nas pakietu autocasco.  Dostępne opcje dla wybranego przez nas wariantu autocasco są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Podobnie jak w przypadku OC, tutaj również upoważnić możemy warsztat albo osoby trzecie.

W obu przypadkach mamy możliwość wyboru formy wypłaty świadczenia. Pamiętajmy, że jeżeli nie podamy numeru konta bankowego, wypłata zrealizowana zostanie przekazem pocztowym, co może potrwać nieco dłużej.

Gdy nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego lub po jej otrzymaniu pojawiły się nowe okoliczności, istnieje możliwość złożenia odwołania w dowolnym terminie przypadającym przed upływem okresu przedawnienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe przeważnie odpowiadają na nie w terminie do 30 dni.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This