Katagoria: Komentarz naczelnego, opublikowano: 02 lutego 2013


Zbigniew Witamborski: Ciężarowe od 21 lat

Zbigniew Witamborski: Ciężarowe od 21 lat

W sierpniu 2012 ukończyłem 18 lat i poszedłem na kurs kat D. Egzamin teoretyczny zdałem w grudniu 2012 i wyznaczono mi egzamin praktyczny na 25 stycznia 2013. Nie mogłem go zdawać, bo według nowych przepisów, aby podejść do egzaminu praktycznego muszę mieć ukończone 21 lat. Na jakiej zasadzie wyznaczyli mi taki termin egzaminu, kto zwróci mi poniesione koszty? – taki oto e-mail otrzymaliśmy pod adres naszej redakcji.

Jak wiadomo od 19 stycznia weszła znowelizowana „Ustawa o kierujących”. Według nowych regulacji o prawo jazdy kategorii D lub D+E można starać się po ukończeniu 21 lat. Niestety ustawodawca nie przewidział sytuacji opisanej w e-mailu naszego czytelnika. Zapewne są to sytuacje rzadkie i zapewne nasz młody czytelnik jest bez wyjścia. Nikt mu nie zwróci poniesionych kosztów i straconego czasu.

Sprawa zapisu o minimalnym wieku potencjalnych kierowców ma dwa aspekty. Z jednej strony kierowanie kilkunastotonową ciężarówką czy 40-tonowym składem wymaga pewnej dojrzałości. Czy wiek 21 lat to gwarantuje? Nie wiem! Trzeba ufać ustawodawcy, że limit 21 lat ograniczy możliwość uzyskania uprawnień przez zbyt zapalczywych młodych ludzi.

Niestety zapis działa jak siekiera, bowiem nie wszyscy młodzi ludzie w wieku do 21 lat należą do grupy ryzyka i prawo odebrało im na trzy lata dostęp do zawodu. Z tego faktu wypływa kolejne pytanie. Czy brak dopływu „świeżej krwi” odbije się na rynku pracy? Moim zdaniem nie, ale jakie będą efekty tej zmiany dla rynku pracy pokaże czas…

Zbigniew Witamborski
Redaktor naczelny Truck Auto.pl   

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This