Katagoria: Telematyka, opublikowano: 20 lutego 2015


Transport 2014 „oczami” systemu viaTOLL

Transport 2014 „oczami” systemu viaTOLL

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2015/1-2
Przeczytaj on-line

 

 

 

viaTOLL to nie tylko system poboru opłat za przejazd, ale także doskonałe narzędzie do zbierania danych. Na podstawie tych informacji można wygenerować szereg statystyk, które opisują zmiany na rynku transportu drogowego w Polsce.

 

Jak pokazują dane systemu viaTOLL polski rynek transportu drogowego rozwija się stabilnie, zgodnie z trendami, które obserwowaliśmy już w latach wcześniejszych. Liczba pojazdów zarejestrowanych w ramach systemu viaTOLL sukcesywnie się powiększa – z ok. 766 tys. w styczniu do ponad 843 tys. na koniec 2014 roku. W dalszym ciągu zauważalna jest również tendencja „wymiany” flot: na nowsze, bardziej ekologiczne pojazdy. Stosunkowo niewielkie zmiany nastąpiły natomiast w strukturze przewoźników korzystających z sieci dróg płatnych.

Przychody

Od uruchomienia, tj. od połowy 2011 r. system viaTOLL zebrał i przekazał na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego blisko 4 mld zł. Rok 2014 to stabilny wzrost przychodów wynikający ze zwiększającego się wolumenu przewozów oraz dalszego rozszerzania sieci dróg płatnych (o 263 km we wrześniu i październiku). W 2014 r. całkowite wpływy wygenerowane przez system wyniosły ponad 1,42 mld zł – o 20% (230 mln zł) więcej niż w 2013 roku. Jest to najlepszy wynik w dotychczasowej historii viaTOLL. Analiza wpływów miesięcznych nadal wykazuje sezonowe wzrosty. Zaobserwowane różnice nie odbiegają jednak znacząco od średniej wynoszącej 102,5 mln zł. W minionym roku najwyższe przychody w ramach systemu viaTOLL wygenerowała autostrada A4 (370 mln zł), a w następnej kolejności – droga ekspresowa S8 (163,4 mln zł) oraz autostrada A2 (157,8 mln zł).

Struktura użytkowników (pojazdy ciężkie)

Największą grupę przewoźników zarejestrowanych w systemie viaTOLL stanowią Polacy (62,6%), którzy jednak, pomimo wzrostu w ujęciu liczbowym (do 562 479), w ujęciu procentowym zanotowali spadek o 1,5 punktu procentowego (pp) w stosunku do roku ubiegłego.

Jeżeli chodzi o użytkowników zagranicznych, to wciąż najwięcej zarejestrowanych jest pojazdów niemieckich (51 980), litewskich (32 079), czeskich (28 544) oraz rosyjskich (26 363) i ukraińskich (26 438). Co ciekawe, do grona najliczniej reprezentowanych państw wśród użytkowników systemu viaTOLL dołączyła w minionym roku również Andora (12 780).

Struktura flot – ekologicznie i ekonomicznie

Analizując liczbę zarejestrowanych pojazdów pod względem klasy emisji spalin widoczny jest przede wszystkim wzrost liczby samochodów o klasie Euro 6. Jeszcze na początku ubiegłego roku ich udział w rejestracjach wynosił zaledwie 0,5% (ok. 3 600), by na koniec 2014 roku wzrosnąć do 3,2% (28 457). Analogicznie, zwiększyła się również liczba zarejestrowanych pojazdów klasy Euro 5 – z 272 189 do 319 601 (wzrost o 17,4%). Odnośnie niższych klas, nadal wyraźnie zauważalny jest trend spadkowy wśród pojazdów Euro 1, 2 i 3, przy równoczesnej stabilizacji klasy Euro 0. W przypadku klasy Euro 4 udział zarejestrowanych pojazdów spadł (o 0,2 pp), ale ilościowo wzrósł z 119 482 do 131 151.

Pojazdy lekkie – opłata manualna i elektroniczna

Do uiszczania opłaty za przejazd po państwowych autostradach płatnych zobowiązani są również kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony. Opłatę można wnosić na dwa sposoby: manualny – na placach poboru opłat oraz elektroniczny – z wykorzystaniem usługi viaAUTO. W 2014 r. na konto KFD wpłynęło łącznie ponad 196 mln zł, z czego większość (191,5 mln zł) została opłacona w sposób manualny na bramkach.

Usługa viaAUTO funkcjonuje od początku czerwca 2012 r. 15 lipca 2014 r. uruchomiono na bramkach dodatkowe pasy płatności elektronicznej dla samochodów osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu, a także przeprowadzonej promocji cenowej urządzeń pokładowych, udało się zwiększyć liczbę wykorzystywanych viaAUTO do prawie 20 000. W rezultacie, procentowy udział transakcji z wykorzystaniem urządzeń viaAUTO  wzrósł w tym okresie aż czterokrotnie – z 2% do 8%.

 

Opr. Redakcja

 

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This