Katagoria: Rynek, opublikowano: 01 grudnia 2014


„Biała Księga” Goodyeara

„Biała Księga” Goodyeara

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/19-20

 

Sympozjum_Goodyear_2014_panel_dyskusyjny_1

 

Podczas sympozjum branży transportowej w Brukseli Goodyear zaprezentował „Białą Księgę – Mobilność Przyszłości: Inteligentne Floty i Przyszłość Branży Transportowej”. Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że organy regulacyjne mogłyby odgrywać większą rolę w kształtowaniu przyszłości branży transportu drogowego.

 

„Biała Księga” Goodyeara zawiera wyniki nowych badań i rekomendacje co do działań dla europejskich i krajowych ustawodawców, w tym wyraźniejsze wsparcie w tworzeniu efektywnych paliwowo flot i dalsze promowanie unijnej etykiety na opony, by maksymalnie wykorzystać jej potencjał.

Organy ważne

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Goodyeara, menedżerowie flot są zdania, że organy regulacyjne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przyszłości branży transportu drogowego. 53 proc. menedżerów flot popiera wprowadzenie większych zachęt do tworzenia flot przyjaznych środowisku, a 60 proc. popiera zmiany w przepisach, wspierające zakup efektywnych paliwowo opon. Jeden na dziesięciu (11 proc.) menedżerów flot uważa, że regulacje są jednym z dwóch największych wyzwań dla branży transportu drogowego jako całości. Niemal trzy czwarte (74 proc.) menedżerów flot uważa, że obniżenie podatków na paliwo miałoby pozytywny wpływ na branżę transportu drogowego, a 72 proc. wspiera inwestycje w sieć drogową.

Paliwa wciąż ważnym kosztem

Czterech na dziesięciu menedżerów flot nadal podaje, jako najistotniejszy problem rosnące koszty paliwa. Aby radzić sobie z rosnącymi kosztami paliwa niemal wszyscy (92 proc.) menedżerowie flot monitorują zużycie paliwa przez ich pojazdy flotowe.

Dwie trzecie (66 proc.) menedżerów flot, którzy wykorzystują urządzenia telematyczne, przekazuje istotne informacje kierowcom, by ograniczać zużycie paliwa. Zatrudnianie i długofalowa praca wykwalifikowanych kierowców jest również ważnym przedmiotem troski menedżerów flot – jedna czwarta uznaje to za najważniejsze lub drugie w hierarchii ważności zagadnienie.

– Nasze badanie pokazuje, że branża transportu drogowego jest skłonna podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyniki wyraźnie wskazują, że floty już inwestują w technologie, które zmniejszają zużycie paliwa i potrzebują w tym celu dalszego wsparcia ze strony europejskich i krajowych organów regulacyjnych. „Biała Księga” zaleca działania, poprzez które instytucje mogą pomóc branży transportowej kształtować zrównoważoną przyszłość – powiedział Michel Rzonzef, wiceprezes pionu opon ciężarowych i przemysłowych Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Wytyczne

W ramach sympozjum omawiano rozwiązania dla zrównoważenia branży transportowej zarówno poprzez regulacje, jak i rozwiązania techniczne.

Z „Białej Księgi” wynika, że europejscy ustawodawcy w dalszym ciągu powinni prowadzić działania wspierające efektywne paliwowo floty, promowanie europejskiego systemu etykietowania opon. Należy także wprowadzić obowiązek używania systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) do nowych pojazdów. Podkreślono także, że potrzebne są dalsze wytyczne w zakresie tematu transgranicznego użytkowania większych pojazdów oraz większe wsparcie, umożliwiające maksymalne wykorzystanie nowych technologii telematycznych, w tym ujednolicone standardy dla telematyki.

– Spojrzeliśmy na przyszłość branży oczami menedżerów flot, którzy w swoich działaniach koncentrują się na inicjatywach sprzyjających efektywności, innowacjom i dialogowi. Możemy z dumą przedstawić analizy dotyczące wyżej wymienionych wyzwań i rozwiązania. Jestem przekonany, że razem możemy osiągnąć efektywność, której ta branża potrzebuje – powiedział w swoim wystąpieniu Darren Wells, prezes firmy Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

W sympozjum na temat przyszłości branży transportowej oraz „Białej Księgi” wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, branży i środowiska naukowego, w tym Joao Aguiar Machado, dyrektor generalny ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej.

Opr. Redakcja

 

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This