Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia, opublikowano: 08 maja 2014


Uwaga na symulatory w szkoleniach dla kierowców zawodowych

Uwaga na symulatory w szkoleniach dla kierowców zawodowych

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/7-8

 

Od grudnia 2013 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadziło postępowanie wyjaśniające w sprawie ważności certyfikatu zgodności nr 001/011/RM/2012 wydanego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie w dniu 27 sierpnia 2012 r. dla przedsiębiorcy e-kierowca sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 184, 71-256 Szczecin.

Z przeprowadzonego postępowania wynika, że certyfikat jest nieważny. Fakt ten potwierdza Polskie Centrum Akredytacji informując m. in., że certyfikat wydany dla e-kierowca sp. z o.o. został cofnięty, co jest równoważne z jego nieważnością.

W praktyce oznacza to, że wszystkie symulatory jazdy posiadające certyfikat, o którym mowa wyżej, nie mogą być wykorzystywane podczas szkolenia dla kierowców zawodowych w ramach kwalifikacji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym.

Ponadto wszystkie ośrodki szkolenia prowadzące zajęcia praktyczne wyłącznie przy użyciu urządzenia posiadającego ww. certyfikat, nie spełniają wymagań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia. Wszyscy wojewodowie zostali zobowiązani do realizacji ustawowego nadzoru w tym zakresie.

Na naszej stronie www.os.ozptd.pl publikujemy pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wraz z kopią pisma Polskiego Centrum Akredytacji oraz informację wojewody kujawsko-pomorskiego na ten temat.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This