Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia


GITD: Jednakowo w całej Unii

Na horyzoncie kompleksowe regulacje unijne w  zakresie dostępu do rynku przewozów drogowych i zawodu przewoźnika. Od ponad roku trwają intensywne prace legislacyjne nad pakietem projektów rozporządzeń unijnych, które mają na celu ustanowienie nowoczesnej wspólnej polityki transportowej w zakresie dostępu do międzynarodowego dostępu do rynku przewozów drogowych, zawodu przewoźnika drogowego i międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. We wszystkich krajach […]

Tanie paliwo bez ograniczeń

Ministerstwo Finansów zniesie 1 grudnia ograniczenia we wwozie do Polski paliwa zza wschodniej granicy. Samochody ciężarowe i autobusy wjeżdżające do Polski ze wschodu nie mogą wwozić w fabrycznie montowanych zbiornikach więcej niż 200 l paliwa. To ograniczenie zostanie zniesione 1 grudnia, na skutek nacisku polskich przewoźników, którzy chcą tankować jak najwięcej taniego paliwa. Znowelizowana ustawa […]

Prezydent podpisał specustawę drogową

19 sierpnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński podpisał ustawę z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tylko jedna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji zamiast dotychczasowych dwóch, kary za niewydanie decyzji w terminie oraz […]

Aleksandra Szymczyk: Kontrola w siedzibie przedsiębiorcy?

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wykonują czynności kontrolne na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ustawa to upoważnia ich do prowadzenia kontroli drogowych, a także daje podstawy do prowadzenia kontroli w przedsiębiorstwach. Natomiast lex generali dla powyższych przepisów stanowią regulacje ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, które normują ogólne zasady wszczęcia, […]

Renata Strachowska: Aby rosły autostrady?

Specustawa drogowa ? remedium na długotrwały i skomplikowany proces przygotowania inwestycji drogowych. Dziesiątego września wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Rozbudowa sieci dróg i podniesienie ich jakości stanowi niewątpliwie przysłowiowe ?oczko w głowie? zarówno dla rządzących, jak i potencjalnych użytkowników […]

Ponadgabaryty ? będzie łatwiej o zezwolenia

Tylko trzy dni ? tyle będzie przewoźnik czekać na uzyskanie zezwolenia na przejazd po drogach pojazdem ponadnormatywnym. Teraz ten czas nierzadko sięga miesiąca. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym czas oczekiwania na zezwolenie poruszania się pojazdem ponadnormatywnym ulegnie znacznemu skróceniu. Przewoźnicy nie więcej niż trzy dni będą czekać […]

Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy

Mandat dla kierowcy, a decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy  Rozpatrując kwestię odpowiedzialności przedsiębiorcy, jak i odpowiedzialności kierowcy na gruncie prawa transportowego, należy mieć na względzie przede wszystkim treść art. 92a i art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.).Artykuł […]

Radzi Aleksandra Szymczyk: Przygotuj się na więcej formalności

W dniu 4 maja 2008 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym, minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do […]

Radzi Dariusz Kardas: Zawsze planuj trasę

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zasad interpretacji Dyrektyw Unijnych. Część I ? Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu.W wielu przypadkach same normy prawne wynikające z poszczególnych zapisów rozporządzeń i dyrektyw cechuje niewystarczająca ostrość w zakresie regulacji zdarzeń związanych z codziennym wykonywaniem przewozów drogowych w ruchu międzynarodowym. Aby przepisy te uściślić, Komisja Europejska uchwaliła zbiór wytycznych, które w szczególności […]

Strona 5 z 512345