Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia


Unia Europejska: ujednolicono przewozy kabotażowe.

Z dniem 14.05.2011 będą obowiązywać nowe przepisy dla komunikacji europejskiej. Według Komisji Europejskiej tzw. pakiet komunikacyjny ma ułatwić przepisy dotyczące przewozu towarów bądź osób.Jak podaje Komisja Europejska zyska na tym 900.000 europejskich przedsiębiorstw samochodowych. Do tego dochodzi oszczędność kosztów administracyjnych do 190 mln euro. Nowością są przede wszystkich zharmonizowane przepisy dla kabotażu. Żeby uniknąć przejazdów […]

Przestrzegaj procedur, bo słono zapłacisz

Odwieczny problem: kradzieże samochodów ciężarowych (część II) Ściągnij cały artykuł…  

Kradzieże samochodów ciężarowych: Przestrzegaj procedur, bo słono zapłacisz

Liczba kradzieży samochodów ciężarowych załadowanych towarem zwiększyła się drastycznie w ostatnich latach. Wcześniej kradzieże miały miejsce głównie na terenie Włoch (od 6000 do 7000 kradzieży samochodów ciężarowych rocznie) i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Ściągnij cały artykuł…  

mgr Leszek Rajchert: Od roku 2010 w Czechach i Austrii obowiązują nowe zasady poboru myta

Z dniem 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie nowy system pobierania opłat oparty o europejską klasę emisji spalin. Ażeby uniknąć dodatkowych i niespodziewanych kosztów należy już teraz, przed 1 stycznia, dokonać zmian w urządzeniu GO-Box, w którym zakodowana jest klasa emisji EURO 1 Ściągnij cały artykuł…  

Mirosław Siech: Organizacyjna wina umyślna

Organizacyjna wina umyślna ubezpieczającego pociąga za sobą utratę ochrony ubezpieczeniowej! Ściągnij cały artykuł… 

Renata Strachowska: Nowe regulacje przewozów kabotażowych w Niemczech

Polscy przewoźnicy drogowi, podobnie jak przewoźnicy mający siedziby w innych nowych krajach członkowskich, objęci byli okresem przejściowym na wykonywanie przewozów drogowych. Traktat Akcesyjny zakładał bowiem, że upływ tego okresu nastąpi 30 kwietnia 2009 r. Ściągnij cały artykuł… 

Aleksandra Szymczyk: Kontrola zawsze po zawiadomieniu

W dniu 7 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone powyższą nowelizacją wpłyną na przebieg czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy. Ściągnij cały artykuł…      

Prawnik radzi: Dokumentacja okręgowego nieprowadzenia pojazdów

Nadal wiele wątpliwości zarówno wśród kierowców, jak i przedsiębiorców budzi kwestia, kiedy kierowca może nanosić ręczny zapis odpoczynku na rewersie wykresówki, a kiedy zobowiązany jest on do stosowania formularzy dokumentujących fakt nieprowadzenia pojazdów wynikających z obowiązujących przepisów. Ściągnij cały artykuł…   

Ułatwienia przy przekraczaniu granic

Usprawnienia w przekraczaniu granicy wschodniej naszego kraju stały się dla polskich przewoźników tematem wiodącym w ostatnim czasie. Apele środowiska odniosły w końcu skutek i przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zorganizowali spotkanie, które miało na celu zaktywizowanie działań ze strony wszystkich możliwych organów i instytucji dla usprawnienia i ułatwienia przekraczania granic. W spotkaniu trójstronnym, które odbyło się 24 […]

Renata Strachowska: Dylemat zezwoleń na przewozy międzynarodowe raz jeszcze…

Rosnące koszty wykonywania przewozów, zmniejszenie lub nawet brak zleceń powoduje konieczność silniejszej ochrony rodzimego rynku. Ściągnij cały artykuł…

Nowe wartości graniczne dla normy Euro 6

Parlament Europejski w Brukseli ustalił nowe normy emisji spalin dla pojazdów ciężarowych. W stosunku do obowiązującej od października br. normy Euro 5 oznacza to redukcję emisji tlenku azotu o 80% oraz emisję cząstek stałych o 66%. Nowe normy mają wejść w życie od roku 2012. Oprócz polepszenia jakości powietrza, wprowadzenie nowego rozporządzenia na terenie całej […]

Prawnik radzi: Wspólnik także z licencją

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2008 r. (sygn. II GPS 5/08) definitywnie zakończyła trwający od dłuższego czasu spór o to, czy licencję udzieloną jednemu ze wspólników spółki cywilnej należy traktować jako licencję udzieloną spółce. Zgodnie z powyższą uchwałą NSA, w spółce cywilnej, w której tylko jeden ze wspólników posiada licencję na wykonywanie […]

Strona 4 z 512345