Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia


Lutz: List przewozowy zgodny z konwencją

Zgodnie z art. 4 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która pozostaje w zakresie zastosowania niniejszej konwencji.  Ściągnij cały artykuł… 

Lutz: Ochrona ubezpieczeniowa

Jeżeli jakieś przedsiębiorstwo transportowe udostępnia pojazd wraz z kierowcą w celu wykonania przewozu dowolnego ładunku po dowolnej trasie, zgodnie z poleceniem zleceniodawcy (najemcy pojazdu wraz z kierowcą), to przedsiębiorstwo to nie odpowiada za skuteczne wykonanie przewozu i dlatego też nie została zawarta w tym przypadku umowa przewozu podlegająca Konwencji CMR, tylko umowa odpłatnego użyczenia środka transportu wraz z kierowcą (tak np. wyrok […]

Zmiana przepisów

 Przewoźnicy będą musieli udowodnić w rocznym sprawozdaniu, że posiadają odpowiednią zdolność finansową, by wykonywać zawód.  Ściągnij cały artykuł…

Trzy miesiące działania systemu za 5 miliardów złotych – bubel czy sprawne narzędzie?

Od lat wrzesień i październik są miesiącami, w których w całej Polsce organizowane są spotkania przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe.  Ściągnij cały artykuł…  

Lutz: Sprytne kradzieże w Rumunii

Wiosną zeszłego roku do biura Lutz Assekuranz Maklerges.m.b.H. wpłynęło wiele zgłoszeń szkód, które dotyczyły niewyjaśnionych, z niewiadomego powodu, kradzieży papierosów i sprzętu elektronicznego z ciężarówek. Ściągnij cały artykuł…

Lutz: Anglia – nowy „Hot Spot” dla kradzieży ładunków

W ostatnim czasie przy likwidacji i rozpatrywaniu szkód LUTZ Assekuranz został skonfrontowany z mnożącymi się przypadkami zorganizowanych kradzieży ładunków w Anglii. Ściągnij cały artykuł…

Lutz: Ostrożnie z przewozami tekstyliów do Włoch!

Firma Lutz Assekuranz stwierdziła drastyczny wzrost brutalnych napadów we Włoszech na samochody ciężarowe, przewożące tekstylia. Ściągnij cały artykuł…

LUTZ: Niedbalstwo może drogo kosztować

Rażąca wina organizacyjna ubezpieczonego pociąga za sobą wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej! Ściągnij cały artykuł…

Przestrzegaj procedur, bo słono zapłacisz

Odwieczny problem: kradzieże samochodów ciężarowych (część IV) Ściągnij cały artykuł…

Przestrzegaj procedur, bo słono zapłacisz

Odwieczny problem: kradzieże samochodów ciężarowych (część III) Ściągnij cały artykuł…

Trybunał Konstytucyjny o winietach: Przewóz drogowy bez winiety w pojeździe = kara pieniężna…

Niemalże od chwili wprowadzenia winietowego systemu opłaty za przejazd po drogach krajowych w Polsce i rozpoczęcia prowadzenia kontroli drogowych przez Inspekcję Transportu Drogowego (od ok. 8 lat) przewoźnicy drogowi i kierowcy uznawali za wielce niesprawiedliwe sankcjonowanie karą pieniężną w wysokości 3000 zł za brak opłaty za przejazd po drogach krajowych w sytuacji, gdy kierowca nie […]

Ustawa antykryzysowa dla transportu

8 stycznia Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw, znaną pod nazwą ustawy antykryzysowej dla transportu. Teraz ustawa została skierowana do senatu. W połowie 2009 r. przewoźnicy w desperacji – spowodowanej dotkliwym kryzysem – wymusili na rządzie RP podpisanie porozumienia zakładającego wiele udogodnień dla przewoźników. Dzięki temu przetrwa […]

Strona 3 z 512345