Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia


Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/1-2

Ministerstwo ma nowe pomysły na fotoradary

Pod koniec 2012 roku ówczesne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przesłało do konsultacji społecznych projekt założeń ustawy o szczególnej odpowiedzialności za niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/1-2

Ubezpieczenie CMR: decyduje jakość czy cena?

W ciągu ostatnich dwóch, trzech lat firmy oferujące niskie ceny ubezpieczeń odpowiedzialności przewoźnika (popularnie zwane OCP lub OCPD) sprawiły, że rynek stał się niepewny. Ubezpieczenia CMR są sprzedawane poniżej swojej wartości, w cenie niższej niż około 300 euro.

Goodyear Dunlop: popiera unijne propozycje

Goodyear Dunlop popiera nowe propozycje Unii Europejskiej w sprawie zmian w przepisach o pojazdach ciężarowych. Sugestie UE dotyczą np. określenia wymiarów pojazdów ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo. Firma podkreśla, że w osiągnięciu tych celów dużą rolę odgrywają opony. Komisja Europejska przygotowała propozycję ustawy, która da większą swobodę  w określaniu wymiarów pojazdów. Pozwoli to […]

Rozszerzenie uprawnień przewozowych o transport międzynarodowy

Od 15 sierpnia br. znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym znacznie uprościły możliwość uzyskania przez krajowych przewoźników drogowych licencji wspólnotowej, uprawniającej do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Ubieganie się o ten dokument rozważa coraz więcej przedsiębiorców, którzy ze względu na załamanie krajowego rynku przewozowego szansę na przetrwanie swojej firmy upatrują w wejściu na rynek europejski. Od strony formalnej jest […]

Pojęcie ,,wydania towaru’’ – co dokładnie się pod nim kryje?

W tekście Konwencji CMR można napotkać wielokrotnie pojęcie „wydania towaru”. Z tym określeniem na bieżąco w ramach codziennej korespondencji konfrontują się również osoby zajmujące się sprawami z zakresu prawa przewozowego, na przykład podczas załatwiania wszelkich formalności związanych z powstałą szkodą. W którym momencie dokładnie następuje owo „wydanie towaru”? W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w  Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego […]

Szkolenia kierowców zawodowych. Jak jest, co dalej?

Temat szkoleń kierowców zawodowych można rozpatrywać w wielu płaszczyznach stosując różne kryteria ocen. Właśnie zakończyliśmy kolejny cykl szkoleń okresowych kierowców, którzy uzyskali swoje uprawnienia (kat.C) w latach 2001-2005. Graniczna data 10 września była barierą dla trzeciej już grupy kierowców wykonującej swój zawód. Można więc pokusić się o dokonanie analizy i posumowania wniosków wynikających z dotychczasowego procesu szkolenia. Ustawa o transporcie wprowadziła […]

Lutz: Przewozy chłodnicze, czyli zimna kalkulacja

Zbliża się lato, być może tak gorące jak ubiegłoroczne. Już teraz jest najwyższy czas, aby rozważyć kilka kwestii związanych z przewozami chłodniczymi i niskotemperaturowymi, ponieważ liczba przypadków szkód w tym zakresie, uwarunkowanych porą roku, znacznie wzrosła. Rzeczą całkowicie jasną, co potwierdzają także liczne orzeczenia sądów i ekspertyzy biegłych, jest fakt, że samochód-chłodnia nie jest w […]

Konwencja CMR: reklamacja oraz reakcja na reklamację

W prawie transportowym w odniesieniu do kwestii przedawnienia roszczeń przypisuje się pisemnej reklamacji oraz reakcji na nią niemal decydujące znaczenie: zgodnie z art. 32 ust. 2 Konwencji CMR reklamacja pisemna zawiesza przedawnienie aż do dnia, w którym przewoźnik na piśmie odrzuci reklamację i zwróci załączone do niej dokumenty. Ze sposobu sformułowania powyższego postanowienia można od razu wyczytać, że wymagana jest tu […]

Lutz: Przekroczenie terminu dostawy

Wraz z coraz większym naciskiem wywieranym na przewoźników w celu szczególnie szybkiego dostarczenia towaru wzrasta również z oczywistych przyczyn liczba szkód wynikających z przekroczenia terminu dostawy. Z przekroczeniem terminu dostawy zgodnie z art. 19 CMR mamy do czynienia wtedy, gdy nie został dotrzymany umówiony termin lub gdy w przypadku nieuzgodnienia terminu przewoźnik przekroczy zwykły czas […]

Przewodnik po opłatach drogowych: Włochy

Opłaty drogowe to drugi po paliwie wydatek obciążający przewoźników. W ciągu ostatniej dekady obserwujemy w Europie tendencję do odchodzenia od tradycyjnych systemów winietowych na rzecz e-myta. Dziś, wspólnie z firmą DKV, drugi z cyklu artykułów dotyczących tej materii. W ręce Czytelników oddajemy niezwykle praktyczny i bogaty w wiedzę przewodnik. W kolejnych numerach Truck Auto.pl zaprezentujemy poszczególne kraje w Europie. Zatem zapraszamy na włoskiego „buta”. […]

Lutz: Subsydiarne ubezpieczenie CMR – ważne!

Lutz Assekuranz, jako broker ubezpieczeniowy działający na rynku międzynarodowym, odnosi liczne sukcesy w dziedzinie ubezpieczeń OCP w transporcie na rynku austriackim. Niemal od ośmiu lat firma jest również aktywna na rynku polskim, docierając do prawie dwóch tysięcy kontrahentów. W trakcie licznych rozmów akwizycyjnych w firmach transportowych okazało się, że w prawie 100% napotkanych przypadków stwierdzić […]

Strona 2 z 512345