Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia, opublikowano: 08 maja 2014


Nie dla mega-trucks w unijnym ruchu transgranicznym

Nie dla mega-trucks w unijnym ruchu transgranicznym

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/7-8

 

Po prawie roku zakończyły się dyskusje w zakresie dyrektywy na temat wymiarów i obciążeń dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty.

 

W głosowaniu europosłowie opowiedzieli się przeciwko funkcjonowaniu dłuższych i cięższych pojazdów w unijnym ruchu transgranicznym.

Wynik głosowania świadczy o tym, że Parlament Europejski główny nacisk kładzie na transport bardziej przyjazny środowisku. – Ważne jest, byśmy byli pewni, że będziemy trzymać się dotychczasowych rozmiarów ciężarówek – powiedział prof. Bogusław Liberadzki, europoseł. – Nie mogę wyobrazić sobie cięższych i dłuższych pojazdów w Polsce. Byłoby to nie tylko ryzyko dla bezpieczeństwa naszych obywateli, ale dewastowałoby także nasze drogi.

Nowe przepisy dotyczące wymiarów i obciążeń, nad którymi głosowali europosłowie, pozwalają na przeprojektowanie kabin samochodów ciężarowych. Ma to na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez poprawienie aerodynamiki, a jednocześnie zapobieganie wypadkom. Przykładami mogą być zmniejszenie martwego pola czy bardziej zaokrąglone kabiny, pozwalające w razie wypadku odepchnąć ludzi tak, by nie zostali przejechani.

Dopuszczalne będzie przekroczenie obciążenia ciężarówki lub autobusu o jedną tonę, ale tylko w przypadku, gdy dany pojazd napędzany będzie paliwem alternatywnym, charakteryzującym się niską emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto, nowe przepisy ułatwią korzystanie w transporcie kombinowanym ze standardowych 45-stopowych kontenerów, zarówno w operacjach drogowo-kolejowych, jak i drogowo-statkowych.

Dla prof. Liberadzkiego decydujące znaczenie miała poprawa efektywności w transporcie drogowym. – Jestem bardzo zadowolony z wyniku głosowania, zwłaszcza, że moja inicjatywa ujednolicenia długości ładownej wyspecjalizowanych pojazdów znalazła poparcie kolegów posłów. Wkrótce polska ciężarówka transportująca pojazdy będzie mogła przekraczać granice załadowana o dwa samochody więcej – powiedział po głosowaniu prof. Liberadzki. Inicjatywa polskiego europosła ujednoliciła zlepek przepisów obowiązujących do tej pory w poszczególnych państwach członkowskich.

Zgodnie z procedurą, teraz to Rada musi wyrazić opinię na temat przedmiotowej dyrektywy. Jeszcze przed końcem roku 2014 Parlament Europejski i Rada będą debatować nad końcowym, wspólnym stanowiskiem w sprawie tego wniosku legislacyjnego. Jest bardzo prawdopodobne, że wynik głosowania zostanie poparty przez Radę, a tym samym stanie się prawem w Unii Europejskiej.

 

Opr. AM – na podstawie strony internetowej europosła Bogusława Liberadzkiego

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This