Katagoria: Ustawy i Rozporządzenia, opublikowano: 07 listopada 2012


Lutz: Subsydiarne ubezpieczenie CMR – ważne!

Lutz: Subsydiarne ubezpieczenie CMR – ważne!

Lutz Assekuranz, jako broker ubezpieczeniowy działający na rynku międzynarodowym, odnosi liczne sukcesy w dziedzinie ubezpieczeń OCP w transporcie na rynku austriackim.

Niemal od ośmiu lat firma jest również aktywna na rynku polskim, docierając do prawie dwóch tysięcy kontrahentów. W trakcie licznych rozmów akwizycyjnych w firmach transportowych okazało się, że w prawie 100% napotkanych przypadków stwierdzić można, że posiadane ubezpieczenie CMR było absolutnie niewystarczające. Oferowany przez Lutz Assekuranz produkt ubezpieczeniowy charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, przez co znajduje bardzo dobry zbyt na rynku.

Jeżeli spojrzymy na wyżej opisaną sytuację z punktu widzenia np. polskiego przewoźnika B, jako zleceniodawcy litewskiego przewoźnika C, to mogą wyniknąć znaczne komplikacje, w szczególności w przypadku dużych szkód, którym można było łatwo zapobiec. W celu zilustrowania takiej sytuacji przedstawiamy poniżej konkretny przypadek szkody.

Firma A zleca polskiemu przewoźnikowi B transport różnych elektronicznych towarów o wadze 14 ton z Kijowa do Londynu do odbiorcy D. W pobliżu kanału La Manche kierowca litewskiego przewoźnika-podwykonawcy C, któremu polski przewoźnik zlecił wykonanie przewozu, pozostawia ciężarówkę z powodu przerwy na wypoczynek na parkingu niestrzeżonym, skąd samochód zostaje skradziony razem z ładunkiem.

Ściągnij cały artykul

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This