Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 09 września 2014


ZMPD: Reakcja rządu na embargo

ZMPD: Reakcja rządu na embargo

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/15-16

 

Z powodu wprowadzenia  przez Federację Rosyjską embarga na import produktów spożywczych odbyło się 21 sierpnia  w Lubiejewie spotkanie z około 500 przedsiębiorcami transportowymi dotkniętymi skutkiem embarga, jak podaje na swojej stronie  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

 

Spotkanie dotyczyło oszacowania strat dotychczas poniesionych przez przewoźników oraz strat, które mogą ponieść w przyszłości z powodu zamknięcia rynku przewozowego do Rosji.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele administracji rządowej: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan oraz przedstawiciele sygnatariuszy Forum Transportu Drogowego. Przedstawiciele władz powiedzieli, że będą w tym celu podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji polskich przewoźników.

Sytuacja przewoźników wynikająca z wprowadzenia embarga przez Rosję stanowi zagrożenie dla rynku przewozowego. Skutkiem tego przewoźnicy przygotowali dla władz najważniejsze postulaty i sposoby rozwiązania problemów z embargiem.

W związku z postulatami przewoźników wicepremier Elżbieta Bieńkowska w dniu 26 sierpnia 2014 r. wystosowała pismo do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. transportu Siima Kallasa, w sprawie skutków rosyjskiego embarga, które dotknęło polskich przewoźników drogowych. Wicepremier Bieńkowska nawołuje w piśmie o zajęcie się tym problemem przez władze Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu odnośnie zniesienia zakazu importu oraz blokady przewozów tranzytowych przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Wicepremier prosiła również o wsparcie finansowe polskich przewoźników drogowych, którzy ponieśli straty z powodu embarga.

– Brak źródeł dochodu z wyniku nałożonego embarga dla wielu przedsiębiorców, głównie ze wschodnich województw Polski, oznaczać może ich bankructwo. Dla znacznej części przedsiębiorstw, które w tym regionie stworzyły dużo miejsc pracy, kontakty z partnerami rosyjskimi stanowią około 80 proc. działalności – napisała wiceminister Bieńkowska

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 27 sierpnia rządowy sztab antykryzysowy obradował w sprawie tragicznych skutków dla przewoźników drogowych dotkniętych rosyjskim embargiem.
W spotkaniu uczestniczyli wiceministrowie gospodarki, finansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, a także delegacja GITD oraz ITS. Na spotkaniu poruszany był temat rekompensat dla przewoźników z funduszy europejskich, o które wystąpiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. transportu Siima Kallasa.

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek, jak czytamy na stronie ZMPD, poruszył sprawę postulatów przewoźników, które zostały przyjęte w głosowaniu podczas wcześniejszego spotkania inicjowanego przez ZMPD 21 sierpnia w Lubiejewie. Jan Buczek prosił o przyspieszenie działań rządu w tej sprawie. – Sytuacja ma charakter nadzwyczajny, to jest otwarta wojna gospodarcza. Każda zwłoka w działaniach rządu oznacza kolejne upadające firmy. Działania antykryzysowe tylko wtedy będą miały sens, jeśli będą wdrażane natychmiast – mówił Jan Buczek. Natomiast Zbigniew Rynasiewicz, który przewodniczył obradom, powiedział że cześć działań jest już wdrożona, m. in. rozpoczęto prace nad programem pomocy w restrukturyzacji zadłużenia. Na resztę trzeba będzie poczekać.

Odwołując się do informacji ze strony ZMPD, efektem spotkania jest opracowanie przez rząd programu pomocy publicznej w restrukturyzacji zadłużenia dotkniętych embargiem przewoźników, wzmożenie kontroli przewozów tranzytowych oraz kabotażowych oraz znalezienie w przepisach europejskich podstawy prawnej dla zamrożenia wydawania licencji i wypisów z licencji.

W związku z tym ZMPD zwróciło się z pisemną prośbą do ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o przedstawienie sytuacji dotyczącej przewozu przez polskich przewoźników towarów objętych rosyjskim embargiem odnośnie przewozu ich przez Rosję do krajów trzecich.

Jak można przeczytać na stronie ZMPD, aktualnie zrzeszenie oczekuje na odpowiedź z ministerstwa.

(za ZMPD)

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This