Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 05 kwietnia 2013


Wspólne posiedzenie Zarządu Głównego i Rady Przewodniczących Regionów OZPTD

Wspólne posiedzenie Zarządu Głównego i Rady Przewodniczących Regionów OZPTD

W dniu 19 marca br. w Łodzi odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego i Rady Przewodniczących Regionów OZPTD. Mimo wyjątkowo ciężkiej sytuacji na drogach, spowodowanej obfitymi opadami śniegu, przewodniczący i zarząd stawili się niemal w komplecie. 

Zebranych powitał gospodarz spotkania, przewodniczący Regionu Łódzkiego Jacek Troszyński, który uczestnikom spotkania udostępnił gościnne progi swojej firmy. Następnie zebranych powitał i rozpoczął obrady przewodniczący OZPTD Bolesław Milewski, który poinformował zebranych o aktualnej sytuacji w związku.
W kolejnej części zebrania pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Andrzeja Nowrotka nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Przewodniczących Regionów, która jest organem opiniodawczo-doradczym związku. Następnie zebrani dokonali wyboru przewodniczącego rady, którym został Piotr Litwiński – przewodniczący Regionu Małopolskiego OZPTD. Jego zastępcą wybrany został Sebastian Sadłek – przewodniczący Regionu Warmińsko-Mazurskiego OZPTD. Nowo wybrany przewodniczący rady przejął prowadzenie obrad dziękując zebranym za zaufanie, jakim został obdarzony. Następnie rada zgodnie ze statutowym umocowaniem na wniosek przewodniczącego OZPTD uchwaliła Regulamin Pracy Zarządu Głównego OZPTD. Dyskutowano także kwestie dotyczące składek członkowskich i wpisowego oraz odpłatności za szkolenia dla członków związku i zatrudnianych przez nich kierowców. Poruszono także kwestię szerokiego, ogólnopolskiego spotkania członków związku. Decyzje w tej sprawie zapadną wkrótce.
W trakcie obrad Rady Przewodniczących Regionów zebrał się także Zarząd Główny, który dokonał oceny realizacji dotychczas podjętych uchwał. W trakcie obrad zebrani dyskutowali nad ustanowieniem odznaki honorowej OZPTD i zasad jej przyznawania. Ustalono, że będzie to odznaka dwustopniowa i nadawana według zasad określonych w regulaminie jej przyznawania.
Piotr Grześ 

Ściągnij cały artykul 

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This