Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 13 lipca 2014


Walne zgromadzenie delegatów OZPTD

Walne zgromadzenie delegatów OZPTD

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/11-14

 

W dniu 7.06.2014 w Krzyżowej miało miejsce walne zebranie naszego zrzeszenia.
Delegaci otrzymali pełną informację o problemach związanych z przebiegiem wdrażania programu naprawczego.

 

Przypomnijmy, że program naprawczy został wstępnie zaprezentowany na Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, podczas którego odwołano z funkcji przewodniczącego Bolesława Milewskiego, a powołano na to zaszczytne stanowisko Piotra Litwińskiego, pełniącego wcześniej funkcję przewodniczącego Przewodniczących Regionów.

Delegaci po raz pierwszy otrzymali pełną informację o stanie finansów organizacji, jak również zostali zapoznani z planami zarządu w kwestii kierunków i sposobów pozyskiwania członków, poszerzania działań oraz sposobów generowania środków na działalność związku. Szereg podjętych uchwał jest wyzwaniem dla zarządu i władz regionalnych do wspólnej pracy na rzecz odbudowy pozycji związku, poprzez aktywne działania na wszystkich polach. Uznano potrzebę pełniejszego wykorzystywania zapisów ustawy o związkach zawodowych przy konsultacjach z organami państwa. Trudno uznać osiągnięcia na tym polu za zadawalające. Czas zatem na wykorzystanie wszystkich argumentów, jakie daje nam prawo. Z dotychczasowej praktyki wynika, że samo zgłaszanie pomysłów i dialog bez rezultatów, to zdecydowanie za mało.

Władze związku uzyskały 100-procentowe poparcie dla przyjętych kierunków i otrzymały pełną aprobatę delegatów, którzy udzielili jednogłośnego skwitowania całemu zarządowi i pozostałym organom za rok ubiegły. Pomimo zawirowań wynikających ze zmian kadrowych oraz zmiany siedziby, a także organizacji pracy, delegaci potwierdzili jednogłośnie silny mandat dla obecnych władz statutowych. Jest to znaczącym, a nawet decydującym, czynnikiem motywującym do wytężonej pracy na rzecz wszystkich członków naszego zrzeszenia.

Przedstawione wyniki za cztery miesiące to niewątpliwy sukces i dobry prognostyk na opanowanie trendów, które były powodem zmian personalnych i organizacyjnych.

Andrzej Olechnicki

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This