Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 12 czerwca 2014


Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD

Walne Zgromadzenie  Delegatów OZPTD

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/9-10

 

nienazwany-(1-z-1)-36

 

W dniu 7 czerwca br., w Pałacu w Makowicach (woj. dolnośląskie), odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. Podstawowym zadaniem było uchwalenie bilansu związku za rok 2013.

 

W zgromadzeniu wzięło udział 35 delegatów, którzy oprócz podjęcia stosownych uchwał w sprawie bilansu, udzielili także absolutorium władzom związku. W trakcie obrad I wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki złożył sprawozdanie z działalności ZG za rok 2013. Z kolei przewodniczący Piotr Litwiński, wybrany w lutym br., poinformował zebranych o podejmowanych przez Zarząd Główny działaniach na rzecz przewoźników w 2014 roku.

Członkowie ZG odbyli wiele spotkań z przedstawicielami administracji oraz brali udział w licznych posiedzeniach Sejmowej Komisji Infrastruktury. Najważniejszym zadaniem, jakie należało w 2013 roku wykonać, było ustabilizowanie sytuacji finansowej Związku, a w I kwartale 2014 roku dokonano znaczących zmian w zakresie organizacyjnym. Biuro Zarządu Głównego zostało przeniesione do Warszawy, Ośrodek Szkolenia do Piły.

O sprawach finansowych związku poinformował delegatów Adam Łobaza, skarbnik naszej organizacji. Obradom Walnego Zgromadzenia Delegatów przewodniczył Andrzej Nowrotek, II wiceprzewodniczący związku. Zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej przewodniczący Roman Miłkowski. Z kolei Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny związku, poinformował o podjętych działaniach restrukturyzacyjnych, sytuacji kadrowej i przedsięwzięciach zmierzających do usprawnienia działania struktur związkowych.

Przewodniczący Piotr Litwiński, sprawujący do lutego 2014 r. także funkcję przewodniczącego Rady Przewodniczących Regionów, złożył sprawozdanie ze swojej działalności, a następnie obecny przewodniczący rady, Benedykt Strzelec, poinformował o podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach.

W trakcie dyskusji zebrani podnosili kwestie związane z wysokością składek członkowskich. Głosy w kwestii jej wysokości były podzielone.

Delegaci omówili także najważniejsze sprawy dotyczące przewoźników, które wymagają pilnego załatwienia. Podnoszono m.in. wprowadzony przez Francję obowiązek odbywania odpoczynków przez kierowców w hotelach, zatrzymywanie przez ITD dowodów rejestracyjnych pojazdów przewożących dłużycę, nieuczciwej konkurencji ze strony osób, które za środki unijne nabyły pojazdy do działalności na potrzeby własne, a wykonują regularne komercyjne transporty oraz sprawy związane z nieuczciwością na rynku szkoleń kierowców i perturbacjami z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji zawodu kierowcy.

W swoim wystąpieniu przewodniczący Piotr Litwiński podkreślił, że wszystkimi problemami na co dzień zajmuje się Zarząd Główny, jednak nie jest łatwo o natychmiastowe sukcesy. Wiele spraw jest w toku i tylko dzięki wytrwałości i determinacji zarządu znajdzie swoje pozytywne dla przewoźników rozwiązanie.
Nierozwiązana jak dotychczas pozostaje sprawa drogi A18, o której związek już niejednokrotnie pisał, że pobieranie opłat za jej użytkowanie urąga uczciwości państwa wobec przewoźników. Zarząd w trybie pilnym zajmie się tą sprawą, jednak jak udało się uzyskać informacje, może być możliwe jedynie zniesienie opłat na odcinku najbardziej zniszczonym. To jednak nie satysfakcjonuje przewoźników. W trakcie dyskusji wyartykułowano szereg wniosków, co do dalszej działalności związku, które zostały przez zebranych przyjęte w formie uchwał.

 

Piotr Grześ

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This