Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 08 maja 2014


W Małopolskim Regionie OZPTD wybory

W Małopolskim Regionie OZPTD wybory

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/7-8

 

Dnia 14 kwietnia br. w Tęgoborzy odbyło się zebranie regionalne OZPTD przewoźników małopolskich.

 

Tyn razem głównym tematem zebrania były wybory nowego przewodniczącego regionu po ustąpieniu z tej funkcji kolegi Piotra Litwińskiego, który w lutym br. został wybrany na przewodniczącego związku.
Wyborom towarzyszyła konstruktywna dyskusja i po wymianie poglądów pomiędzy zebranymi zdecydowali oni jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym, że nowym szefem Regionu Małopolskiego OZPTD został kolega Krzysztof Tyrybon.

Po części wyborczej zebrani wysłuchali ciekawego wykładu na temat przewozu ładunków nienormatywnych i zasad uzyskiwania zezwoleń na takie przewozy. Wykład zakończył się dyskusją, w trakcie której udzielono odpowiedzi na większość zadawanych pytań związanych z przewozem ładunków nienormatywnych. Dyskusja wykazała także potrzebę zmian legislacyjnych w tym obszarze prawa, w szczególności potrzebę weryfikacji rodzajów zezwoleń, gdyż po kilkunastu miesiącach funkcjonowania systemu okazuje się, że nie spełniają oczekiwań przewoźników oraz nie zabezpieczają wszystkich wariantów przewozu ładunków nienormatywnych.

Ostatni punkt dyskusji na zebraniu poświęcony był sprawom związkowym. Sytuację w organizacji przedstawił przewodniczący związku, a zebrani zadawali pytania na tematy związane z obecnymi problemami branży transportowej.

Dyskusja pokazała potrzebę aktywizacji działań w obszarze stanowienia prawa, uznając tę drogę za najbardziej skuteczną w kształtowaniu korzystnych warunków wykonywania transportu oraz likwidowania barier administracyjnych przy coraz bardziej nasilającym się zjawisku nieuczciwej konkurencji.

Podsumowując zebranie przewodniczący związku i nowy przewodniczący regionu podziękowali kolegom za wysoką frekwencję na zebraniu i aktywny udział w obradach.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This