Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 13 lipca 2014


W Krzyżowej o przyszłości branży

W Krzyżowej o przyszłości branży

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/11-14

 

Miesiąc czerwiec sprzyja podsumowaniom. Koniec roku szkolnego, cenzurki,
to czas zbierania plonów całorocznej pracy czy nauki.

 

 

Czerwcowe spotkanie w Pałacu Krzyżowa było także okazją do podsumowania i prezentowania perspektyw rozwojowych branży transportowo-logistycznej.

Organizatorzy konferencji, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu oraz OZPTD, pod hasłem „Nowe perspektywy funkcjonowania przewoźników w latach 2014-2016” przygotowali szereg wystąpień przedstawiających możliwości działania i rozwoju firm transportowych w kontekście finansowym. Przedstawiono drogi ograniczania kosztów, nie tylko osobowych, ale przede wszystkim organizacyjnych i zaopatrzeniowych – ogólnie środków do produkcji. Wystąpienia były krótkie, zwięzłe i zrozumiałe dla szerokiego audytorium reprezentującego blisko 350 firm. W sposób interesujący przekazano bogatą wiedzę, którą można było rozszerzyć w drodze bezpośrednich rozmów z prelegentami. W efekcie konferencja była niezwykle ciekawa, co miało także wyraz w niezwykle zaangażowanej dyskusji na temat przedstawionych zagadnień.

Wśród wszystkich wystąpień należy odnotować znakomitą prelekcję prezydenta IRU, jednocześnie wiceprezesa ZMPD, Janusza Łacnego. Prezydent przedstawił problemy bieżące oraz kwestie systemu TIR w kontekście IRU ROSJA. Te ostatnie zagadnienie było szczególnie interesujące, bo transport na Wschód realizuje blisko 15 proc. polskich przewoźników.

Bardzo wymownym i dobrze przyjętym było wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, który poinformował o kierunkach działań ITD oraz o efektach pracy tej służby na polskich drogach. Opinie i słowa, które wywarły zdecydowaną aprobatę zebranych to stwierdzenie, że inspektor nie powinien zachowywać się jak maszyna, a musi uwzględniać wszystkie okoliczności przy podejmowaniu decyzji, w tym interpretować zapisy taryfikatora kar w sposób bardziej korzystny dla przedsiębiorcy lub kierującego. Ze szczytnych idei, takich jak ochrona legalnie działających firm przed nieuczciwą konkurencją, eliminowanie patologii oraz walka z szarą strefą, które to przyświecały powołaniu ITD nie pozostało zbyt wiele. Ta służba działa raczej na rzecz wszechobecnego, ukrytego fiskalizmu. Nic ująć, nic dodać. Jednak retoryczne pytanie ciśnie się na usta – czy tak jest lub kiedy tak będzie, by te idee obowiązywały w życiu?

Przyjęta formuła spotkania pokazała, że dobrze przygotowane tego typu wydarzenia mają głęboki sens i muszą być kontynuowane. Jest to bowiem doskonała platforma wymiany poglądów, przedstawiania racji i pozyskiwania wiedzy o nowych formach zarządzania firmami.

Andrzej Olechnicki

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This