Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 08 czerwca 2013


Stanowisko Forum Transportu Drogowego wypracowane podczas spotkania w Warszawie

Stanowisko Forum Transportu Drogowego wypracowane podczas spotkania w Warszawie

1. Zmiana filozofii postępowania i traktowania przez Inspekcję Transportu Drogowego jej misji, czyli ochrony przewoźników w zakresie: nieuczciwej konkurencji, bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, odbiorcy usług.

2. Zmianę linii orzeczniczej (realizacji celów i misji, a nie maksymalizacja wpływów z tytułu nakładania kar).

3. Ujednolicenie interpretacji prawa na szczeblu Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz wojewódzkich ITD.

4. Działania w zakresie kontroli podmiotów wykonujących czynności w procesie transportowym (spedytora, załadowcy, nadawcy).

5. Objęcie skutecznym egzekwowaniem przepisów w zakresie podejmowania przez przedsiębiorców przewozów bez licencji na potrzeby własne pojazdami o dmc do 3,5 tony, których rzeczywista masa przekracza 3,5 tony.

6. Wprowadzenie zmian w instrukcji GITD dot. uproszczenia postępowania w przypadku braku naruszeń oraz uzupełniania protokołów kontroli o oświadczenie kierowcy (w przypadku wykrycia naruszenia) w celu wyeliminowania wielokrotnego karania za to samo naruszenie kilku podmiotów (kierowcy, osoby zarządzającej transportem, przedsiębiorcy).

7. Zmianę praktyki orzeczniczej przy nakładaniu grzywny w celu wyeliminowania nakładania kary grzywny za kilka naruszeń z osobna.

8. Doprowadzenie do zgodnej z prawem praktyki orzeczniczej nakładania kary za przejazd po drodze a nie za przejazd pod bramownicą.

9. Doprowadzenie do współdziałania innych służb kontrolnych w celu uwzględniania naruszeń Rozporządzenia 561, wynikających z przekraczania granicy Unii Europejskiej.

10. Przedstawienie stanu realizacji zobowiązania dotyczącego wprowadzenia elektronicznej kontroli zezwoleń.

11. Wprowadzenia 24-godzinnych dyżurów punktu działalności interwencyjnej dla przewoźników w GITD (także w dni świąteczne).

12. Zawarcie w Instrukcji GITD zasad dotyczących odstąpienia od kontroli nacisków osi w przypadku, kiedy rzeczywista masa całkowita nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Dokument został przekazany
gen. Tomaszowi Połeć, Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego

Ściągnij cały artykul 

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This