Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 13 lipca 2014


SRLiE KRESY: Rozmawiali o problemach na granicy

SRLiE KRESY: Rozmawiali  o problemach na granicy

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/11-14

 

P5150239

 

80 osób z Polski i Ukrainy wzięło udział w 2. konferencji przewoźników polskich i ukraińskich zorganizowanej w połowie maja w Okunince koło Włodawy.

 

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY z Chełma. Patronat medialny objęla redakcja naszego magazynu oraz portal eprzewoznik.pl.

Tematem wiodącym było usprawnienie wymiany towarowej pomiędzy Polską i Ukrainą. Wśród prelegentów znalazł się były szef Służby Celnej prof. Wiesław Czyżowicz, piastujący obecnie funkcję przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Służby Celnej. O problemach granicznych mówił dr Piotr Witkowski. Problemy zwiazane z wykonywaniem transportu drogowego naświetlał zebranym Maciej Wroński. Na temat bieżących problemów głos zabrał także Mariusz Szabała, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz z-ca naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie Paweł Merkisz.

 

P5150327

Stronę ukraińską reprezentowali wywodzący się ze środowiska naukowego Oleg Sawczuk i Lubow Iluszczyk, zastępca komendanta celnego przejścia w Jagodzinie oraz prof. Taras Bożydarnik, dziekan Wydziału Biznesu Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli branży związanej z międzynarodowym obrotem towarowym, w tym wysokiej klasy ekspertów, przedstawicieli Służby Celnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Konferencja była także próbą diagnozy obecnej sytuacji transportu drogowego, w tym uwarunkowań formalnych i gospodarczych.

Prof. Wiesław Czyżowicz w swoim wystąpieniu zaprezentował najlepsze praktyki dotyczące partnerstwa celniczo-biznesowego we współczesnym świecie. Zebrani mieli możliwość wysłuchać wykładu Macieja Wrońskiego który przybliżył uczestnikom konferencji, przewidywane w 2014 r. zmiany w przepisach ruchu i transportu drogowego. Dr Piotr Witkowski natomiast szeroko omówił ewolucję zadań oraz perspektywy rozwoju polsko-ukraińskich przejść granicznych.

Niewątpliwym sukcesem konferencji było zgromadzenie w jednym miejscu tak szerokiego grona osób związanych z międzynarodowym obrotem towarowym, które jest żywo zainteresowane jego dalszym rozwojem.

 

(zw)

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This