Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 08 maja 2014


Spotkanie „szkoleniowców” w Śremie

Spotkanie „szkoleniowców” w Śremie

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/7-8

 

 

DSC_0038

 

W Śremie odbyła się robocza narada Zarządu Głównego OZPTD z kierownictwem ośrodków szkoleń (OS) i koordynatorów szkoleń współpracujących ze związkiem.

 

W spotkaniu udział wzięło 14 przedstawicieli OS i koordynatorów, natomiast ze strony władz związku jego przewodniczący Piotr Litwiński, wiceprzewodniczący Andrzej Nowrotek, przewodniczący Rady Regionów Benedykt Strzelec oraz Andrzej Bogdanowicz – nowo powołany dyrektor generalny.
Piotr Litwiński, przewodniczący związku, zapoznał uczestników zebrania z aktualną sytuacją organizacyjną i ekonomiczną OZPTD. Prowadzący obrady kol. Andrzej Nowrotek omówił sytuację w szkoleniach prowadzonych przy współpracy z OS zwracając szczególną uwagę na potrzebę dodatkowej aktywizacji podmiotów na rynku szkoleń oraz na konieczność poprawy ich rentowności.

W czasie narady omówiono sprawę konieczności zawarcia nowych umów z OS lub ich aneksowania, uwzględniając zmiany jakie obecnie występują na rynku szkoleń. Zmiany dotyczyć będą również organizacji pracy instruktorów techniki jazdy i wykorzystania posiadanych przez OZPTD pojazdów dedykowanych do szkolenia w warunkach specjalnych. Przedstawiono propozycję rozdysponowania pojazdów na trzy lokalizacje – Piła. Wrocław, Lublin – dla lepszego objęcia szkoleniami obszaru całego kraju.

Podjęto decyzję o wznowieniu druku Podręcznika Kierowcy Zawodowego i konieczności jego nowelizacji oraz podjęcia działań w zakresie wydania jego wersji elektronicznej.

Przedstawiciele OS zgłosili szereg postulatów organizacyjnych, które powinny usprawnić proces szkolenia i poprawić jego aspekt ekonomiczny. Omówiono również sprawy pozyskiwania kandydatów na szkolenia w zawodzie kierowcy oraz dostępu do środków unijnych i współpracy z innymi organizacjami szkolącymi.

Wyrażono wspólną wolę podjęcia działań umożliwiających ustabilizowanie obecnej sytuacji, a poprzez zmiany organizacyjne dążenie do dalszego rozwoju tej dziedziny działalności związku.
Dziękujemy koledze Benedyktowi Strzelcowi za wzorową organizację narady oraz możliwość zapoznania się z bazą szkoleniową w Śremie.

 

Opr. Redakcja

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This