Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 08 maja 2014


Rzeczowo w Kujawsko-Pomorskiem

Rzeczowo w Kujawsko-Pomorskiem

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/7-8

 

DSC_4674

 

Podczas zebrania Regionu Kujawsko-Pomorskiego OZPTD zostało poruszonych wiele ważkich kwestii dla naszego środowiska. Omówiono m. in. niepokojące zjawisko coraz większego podziału w branży transportowej, rozmawiano o nadmiernych kontrolach drogowych i łamaniu przepisów przez nieuczciwych przedsiębiorców.

 

Spotkanie miało miejsce 12 kwietnia w Świeciu, w hotelu Vistula. Koleżanki i koledzy z Regionu Kujawsko-Pomorskiego przedyskutowali bieżące sprawy, wymagające zaangażowania całego środowiska transportowego oraz poparcia ze strony OZPTD. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście, Rafał Jankowski, kujawsko-pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wraz z zastępcą Rafałem Rewolińskim. Swoją prezentację przedstawił także broker ubezpieczeniowy z firmy Nord Partners – Andrzej Janowski.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Kuszilek, przewodniczący regionu. Przywitał przybyłych gości oraz przedstawił porządek zebrania. W spotkaniu brał udział również Andrzej Olechnicki, wiceprzewodniczący OZPTD oraz Benedykt Strzelec, przewodniczący Rady Regionów.

Na początek krótką prezentację przedstawił Andrzej Jankowski z firmy Nord Partners. Zainteresował zebranych gamą instrumentów finansowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie transportu drogowego. Wyjaśnił kilka zagadnień związanych z powyższym, pod kątem ekonomii, prawa oraz serwisu brokerskiego. Przedstawione informacje spotkały się z zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców.

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki. Przedstawił sytuację w szeregach OZPTD, poruszył zasadnicze kwestie w sprawie działań podjętych przez związek oraz nakreślił schemat dalszej współpracy. Poruszył również niepokojące zjawisko coraz większego podziału w branży transportowej, brak partnerstwa w środowisku transportowców i wzajemnej współpracy. Poruszył również kwestie kontroli drogowych, łamania przepisów przez nieuczciwych przedsiębiorców oraz szereg sugestii i pomysłów na zmiany w Ustawie o transporcie drogowym, zmiany w szkoleniach kierowców oraz dostępu do zawodu kierowcy.

Kolejno głos przekazano przewodniczącemu Rady Regionów. Benedykt Strzelec dopowiedział kilka kwestii na temat sytuacji w OZPTD w nawiązaniu do prelekcji wiceprzewodniczącego. Przedstawił informacje na temat działań w 2014 roku oraz latach przyszłych. Zwrócił również uwagę na zawiłości, jakie spotykają przedsiębiorców w zakresie prawa, podatków itp.

Swój bardzo ważny udział mieli również przedstawiciele WITD. Zebranym przedstawiono obszerną prezentację dotyczącą działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego za rok 2013. Zestawiono te dane z informacjami z lat wcześniejszych i wyświetlono tendencję w różnym zakresie kontroli drogowej. Zebrani przewoźnicy mogli zaobserwować znaczną poprawę w porównaniu z latami poprzednimi. Prezentacja przedstawiała kwestie prawne, działalność kontrolną, regulacje związane z przewozem drewna, nieuczciwą konkurencję, z jaką ITD walczy od początku swojej działalności oraz szereg innych kwestii dotyczących przewozów drogowych.

Na zakończenie, zebrani przedsiębiorcy zabrali głos w  sprawach dotyczących problemów branży transportowej. Wywiązała się żywiołowa dyskusja, poruszono szereg problemów, które przedsiębiorcy napotykają codziennie w pracy. – Rozmowa uświadomiła zebranym, że spotkania tego typu są bardzo potrzebne, a co najważniejsze, rozwiązują też problemy przedsiębiorców. Niekiedy droga do osiągnięcia celu jest długa, ale nie niemożliwa – podsumował zebranie Andrzej Kuszilek.

Przybyli goście zgodnie potwierdzili, że potrzebna jest integracja środowiska transportowego i wspólne działania przedsiębiorców.

 

Opr. redakcja

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This