Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 02 lutego 2012


Pracodawca transportu drogowego

Pracodawca transportu drogowego

„Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego biorąc pod uwagę trudną sytuację w branży transportowej, stałe podwyżki cen paliw, wzrost akcyzy, kosztów ubezpieczenia, opłat za korzystanie z infrastruktury oraz występujące w całej Unii Europejskiej zjawiska kryzysowe uważa, że żądania płacowe kierowców firmy ND są w obecnej chwili zbyt daleko idące. Naszym zdaniem nie jest to odpowiedni moment do eskalacji żądań płacowych, co w konsekwencji może doprowadzić do upadłości firmy, a co za tym idzie utraty miejsc pracy” – tyle nasz oficjalny komunikat.

 Ściągnij cały artykuł…

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This