Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 02 lutego 2013


Posiedzenie Zarządu Głównego OZPTD

Posiedzenie Zarządu Głównego OZPTD

W dniu 8 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego OZPTD. W trakcie posiedzenia dokonano podziału stanowisk wśród członków zarządu oraz określono zakres ich zadań i kompetencji.
Przyjęto także plan pracy na pierwsze półrocze. Wśród najważniejszych zadań, jakie ma realizować Zarząd Główny, postanowiono reaktywować działanie Regionów Podlaskiego i Świętokrzyskiego, podjęcie działań w celu utworzenia Regionu Pomorskiego, wypracowanie form współpracy z innym organizacjami zrzeszającymi przewoźników oraz stałe umacnianie struktur wewnątrzzwiązkowych.
Ważnym elementem strategii działania będzie pozyskiwanie znaczących przewoźników w szeregi OZPTD. Postanowiono kontynuować działania dotyczące wdrożenia przez Polskę rozporządzeń WE/1071/2009, WE/1072/2009 i WE/1073/2009, a w szczególności udział w pracach nad projektem rządowym ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz nad aktami wykonawczymi, które będą wydane do tej ustawy. Jako ważny priorytet działań zebrani uznali działania na rzecz reformy systemu viaTOLL we współpracy z innymi organizacjami przewoźników. Podkreślono konieczność dalszej kontynuacji działalności gospodarczej w zakresie szkoleń zawodowych. Ważnym elementem działania będzie realizacja uchwał wynikających z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów OZPTD.
Opr. M. Mazur
Ściągnij cały artykul

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This