Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 13 lipca 2014


Nasza petycja do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysz

Nasza petycja do ministra pracy i polityki społecznej  Władysława Kosiniaka-Kamysz

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/11-14

 

Szanowny Panie Ministrze,

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego w imieniu polskich przewoźników drogowych apeluje o niezwłoczną reakcję w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców.

12 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy podjął brzemienną w skutkach uchwałę dotyczącą obowiązku wypłacania kierowcom ryczałtów za nocleg spędzany w pojeździe. Uchwała została wydana w oparciu o rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r., aczkolwiek aktualne rozporządzenie z 2013 r. obejmuje analogiczną podstawę prawną. Decyzja Sądu Najwyższego jest niezwykle krzywdząca i niebezpieczna w skali społecznych konsekwencji dla pracodawców transportowych.

W ciągu ostatnich kilku dni ogromna liczba pracodawców – właścicieli firm transportowych – kontaktowała się z nami w celu zwrócenia uwagi na problem natury finansowej, jaki narodził się w związku z podjęciem uchwały przez Sąd Najwyższy w brzemieniu wskazanym w sprawie o sygnaturze II PZP 1/14. Kierowcy, którzy otrzymywali pełne wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży służbowej zgodnie z zawartą umową o pracę, nagle oczekują ogromnych – zaległych za ostatnie 3 lata – dopłat tytułem ryczałtów za noclegi spędzone w pojazdach. W całej Unii Europejskiej standardem jest spędzanie przez kierowców noclegów w kabinach pojazdów, które od wielu lat charakteryzują się wysokim standardem i dbałością o komfort przebywającego w nim kierowcy. Na całym świecie kierowcy, świadomi swojej mobilności związanej z rodzajem wykonywanej pracy, odbywają noclegi w pojazdach. Mając na uwadze niski standard infrastruktury noclegowej przy autostradach, znacząca większość kierowców preferuje odbywanie noclegów w nowoczesnym, komfortowym pojeździe.

Od 12 czerwca 2014 r. branżę transportową, która wytwarza ponad 10 proc. PKB, ogarnął strach przez spodziewanymi pozwami kierowców z żądaniem „dopłaty” ryczałtów za noclegi. Fala pozwów już narasta. Świadomie nazywamy roszczenia kierowców dopłatami, albowiem zgodną wolą stron (pracodawcy i pracownika) kierowcy otrzymywali wynagrodzenie, jakie uzgodnili z pracodawcami. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej jest nieadekwatne w odniesieniu do specyficznego zawodu, jakim jest kierowca w transporcie międzynarodowym.

Dlatego też uprzejmie prosimy o niezwłoczne podjęcie koniecznych kroków mających na celu dostosowanie kwestii zwrotów kosztów podróży, jakie należą się kierowcom w transporcie międzynarodowym, albowiem obecne przepisy regulujące ogólne prawa pracowników, niedostosowane do realiów zawodu kierowców, powodują ogromne ryzyko upadłości tysięcy firm transportowych zatrudniających kierowców na terenie Polski. Problem ten dotyczy zarówno małych, rodzinnych firm, jak i największych potentatów na rynku transportowym.

Piotr Litwiński,
przewodniczący OZPTD

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This