Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 02 lutego 2013


Konferencja PSPD w Gdyni

Konferencja PSPD w Gdyni

„Nowe wymagania wobec przewoźników, czyli co czeka firmę transportową po 4 grudnia 2011 roku” – drugie, coroczne spotkanie PSPD odbyło się w Gdyni. Pierwsze miało miejsce w 2011 roku.

W drodze dyskusji z przedstawicielami GITD, ITD, ZMPD, IRU, PISiL i PIP potwierdzono problematykę niedostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych, czego wyrazem jest m. in. nadinterpretacja przez starostwa kwestii posiadania bazy eksploatacyjnej i  zabezpieczenia finansowego dla licencji, przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie licencji na transport krajowy rzeczy/osób.
Ponadto podkreślono sukces organizacji reprezentujących przewoźników w zakresie częściowej zmiany krajowych przepisów transportowych –  nowelizację ustawy o transporcie drogowym, nowelizację ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz nowelizację ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, które weszły w życie w 2012 r.
Wszyscy uczestnicy konferencji potwierdzili, że rok 2013 będzie rokiem kryzysowym dla całej branży transportowej, w której wiele firm będzie starało się przetrwać na rynku.
W drugiej części konferencji odbył się wykład „Odpowiedzialność przewoźnika i jego bezpieczeństwo finansowe” poprowadzony przez wysokiej klasy specjalistę w dziedzinie spedycji międzynarodowej i transportu.
Konferencja cieszyła się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem uczestników w stosunku do roku poprzedniego. W konferencji uczestniczyło około 120 osób, co podkreśla kryzys w sektorze transportowym.
Opr. M. Mazur

Ściągnij cały artykul

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This