Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 08 maja 2014


Gorąca dyskusja o szkoleniach kierowców

Gorąca dyskusja  o szkoleniach kierowców

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/7-8

 

IMG_3074_1

 

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury poświęconej zmianom w Ustawie o kierujących przedstawiciele naszego związku przekazali szereg krytycznych uwag. Przewodniczący Piotr Litwiński oraz wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki zwrócili szczególną uwagę na błędy w procesie szkoleń kierowców. W Polsce brakuje 25 tysięcy kierowców!

 

Szkolenia, to ważna, a wręcz podstawowa sprawa, w procesie przygotowania ludzi do zawodu kierowcy. Jest to zagadnienie, które szczególnie leży na sercu przewoźnikom, a szczególnie naszemu związkowi. Na rynku pracy brakuje dobrze przygotowanych fachowców do wykonywania zawodu. Szkolenia to także jedna z podstawowych działalności naszego związku. Dlatego od lat prowadzimy kampanie na rzecz wprowadzenia ładu i porządku w szkoleniach kierowców na każdym poziomie – od uzyskania uprawnień, przez kwalifikację wstępną i okresową. Nic więc dziwnego, że szefowie naszego związku aktywnie biorą udział w dyskusji o nowej Ustawie o kierujących pojazdami.

Podczas dyskusji w dniu 9 kwietnia, w Sejmie, Piotr Litwiński skrytykował szkolenie instruktorów przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. – Nie do pomyślenia jest, by jednostka egzaminująca instruktorów przeprowadzała także ich szkolenie. Jest to oczywisty konflikt interesów. Jeżeli WORD będą szkolić instruktorów, to gdzie instruktorzy pójdą na szkolenie? Oczywiście tam, gdzie będą egzaminowani – przekonywał zebranych przewodniczący OZPTD. Zdaniem przewodniczącego jest to element nieuczciwej konkurencji. Albo się szkoli, albo egzaminuje! Nie ma innej alternatywy.
Piotr Litwiński wskazał również, że powołane do życia w ubiegłym roku superośrodki (superOSK) musiały przeznaczyć olbrzymie środki na inwestycje w sprzęt, by spełnić ustawowe wymogi. Zdaniem Piotra Litwińskiego nie mogą one konkurować z WORD, które często kupują pojazdy szkoleniowe po cenach zaniżonych do granic absurdu.

Poruszono także sprawy szkolenia kierowców, dotyczące kwalifikacji wstępnej prowadzonej przez samorządowe ośrodki. – WORD dostarczają nam ludzi do pracy, którzy posiadają tylko dokument uprawniający ich do prowadzenia pojazdu. Ale de facto nie mają odpowiednich umiejętności, bo samorządowe ośrodki dysponują sprzętem, który w praktyce nie jest eksploatowany, nie jeździ w polskich firmach transportowych – mówił Andrzej Olechnicki. To samo, zdaniem Olechnickiego, dotyczy placów manewrowych. – Place manewrowe przy WORD nie są przygotowane do szkolenia na pojazdach eksploatowanych na co dzień w firmach transportowych. Andrzej Olechnicki zaznaczył także, że obecnie szkoli się kierowców w sposób bardzo przypadkowy. Wskazał także na brak centralnego systemu szkolenia. Kolejną bolączką jest także brak szkolnictwa zawodowego w zakresie przygotowania kadr do zawodu kierowcy. – W naszym odczuciu istnieje jakieś lobby, ograniczające napływ kadr do naszych przedsiębiorstw. Niestety tak to wygląda z naszej perspektywy – przekonywał zebranych Andrzej Olechnicki. O wadze problemu świadczą dane: w Polsce brakuje aż 25 tys. kierowców!

Piotr Litwiński zwrócił także uwagę na kolejny aspekt tego problemu. Brak spójnego systemu szkolenia skutkuje, to gorzej wykształceni kierowcy. A jak duży jest to problem, to wie każdy przewoźnik. Dlatego często sięga się po kierowców innych narodowości – bardziej doświadczonych, kuszonych relatywnie dobrymi zarobkami, a nie szkoli się kierowców rodzimych.

Takie uwagi sprowokowały polemikę z przedstawicielami WORD. Bronili oni swojego prawa do przeprowadzania szkoleń na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Obecny na obradach komisji Łukasz Twardowski, zastępca dyrektora Departamentu Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, stwierdził że 49 WORD na terenie kraju mogłyby być dobrym uzupełnieniem dla zarejestrowanych do tej pory 40 superOSK.

 

Opr. Redakcja

Ściągnij cały artykul

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This