Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 07 marca 2014


Białowieża po raz kolejny

Białowieża po raz kolejny

Artykuł z numeru: TRUCKauto.pl: 2014/3-4

 

_DSC0897

 

W kalendarz imprez przewoźniczych coraz wyraźniej wpisuje się doroczne spotkanie w Białowieży. Na początku stycznia w białowieskim spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia wzięło udział ponad 200 przewoźników.

 

Gospodarzem konferencji był prezes stowarzyszenia – Władysław Żero. Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ gościem honorowym podlaskich przewoźników był minister gospodarki i wicepremier Janusz Piechociński. Środowisko przewoźników drogowych i jego problemy są dobrze znane Piechocińskiemu, ponieważ był on długoletnim wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury.

W sesji panelowej konferencji, dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, nadinspektor Mirosław Sienkiewicz zwrócił zebranym uwagę na potrzebę ucywilizowania wschodniej granicy. Posłużyć temu mają strefy buforowe przed każdym z przejść, czy też pojawiające się coraz częściej po stronie białoruskiej terminale przeładunkowe. Gdyby faktycznie miały powstać strefy buforowe, należałoby, zdaniem Sienkiewicza, zmienić prawo tak, by ciężarówki obligatoryjnie na nie wjeżdżały.

Reprezentujący ZMPD prezes Jan Buczek przedstawił zebranym sytuację w transporcie towarów na Wschód. Zaniepokojenie prezesa Buczka wywołały ciągle powtarzające się sygnały o podważaniu przez Rosjan konwencji TIR i kwestionowaniu karnetów jako gwarantów zabezpieczenia celnego wjeżdżających na teren Rosji ładunków. Biorący udział w spotkaniu szef ITD minister Połeć zwrócił zebranym uwagę, że kwestia wyeliminowania przewoźników z rynku rosyjskiego pozostaje tylko sprawą czasu. Jego zdaniem istnieje konieczność poszukiwania nowych kierunków wykonywania transportu, takich jak Turcja czy Kazachstan. Minister Połeć zwrócił też uwagę na inny problem, jakim jest wykonywanie transportu przeładowanymi pojazdami o masie całkowitej do 3,5 t. Do nagminnych należy proceder przeładowywania takich pojazdów, a zjawisko to określił już nie tylko mianem szarej strefy, lecz „czarnej dziury”. Zapewnił też zebranych, że swoje obawy odnośnie wykonywania nieuczciwej konkurencji przez tego typu pojazdy, wyrażał też na wielu spotkaniach w gronie międzynarodowych służb kontrolnych. W kuluarach konferencji odbywało się też wiele ciekawych rozmów, a dopełnieniem było spotkanie plenerowe przy ognisku na terenie Puszczy Białowieskiej.

 

Zbigniew Witamborski

 

Przeczytaj cały artykuł

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This