Katagoria: Polityka i Stowarzyszenia, opublikowano: 08 czerwca 2013


Andrzej Olechnicki: Spotkanie Forum Transportowego

Andrzej Olechnicki: Spotkanie Forum Transportowego

27 maja w siedzibie ZMPD odbyło się posiedzenie Forum Transportowego skupiającego znakomitą część środowiska naszej branży, celem ponownego wyartykułowania problemów do załatwienia na linii przedsiębiorcy – ITD, w kontekście wyraźnego braku koncepcji w kreowaniu polityki transportowej, a właściwie jej braku ze strony administracji państwowej.

Zebrani zdecydowanie zaprotestowali przeciwko niezrozumiałemu, ukrytemu fiskalizmowi wobec zorganizowanego transportu drogowego, przy wręcz biernej postawie ITD w zwalczaniu patologii, głównie w kwestii wszechobecnej nieuczciwej konkurenci, dumpingu, jak i swobodnego interpretowania prawa przez biura inspektoratów wojewódzkich, wspieranych przez GITD.

Zebrani wypracowali tematy, którymi należałoby zająć się w trybie pilnym, tym bardziej że nie są to problemy, które pojawiły się w ostatnim okresie, a są zgłaszane od lat, ze skutkiem odwrotnym do zamierzonego. Przejmowanie coraz to nowych obowiązków przez służbę, która miała być kreatorem polityki transportowej i opiekunem dla transportu zorganizowanego, niestety w wielu działaniach wywołuje rozgoryczenie, frustracje i coraz większe napięcia na linii przewoźnicy – ITD. Zaniechanie roboczych spotkań pomiędzy partnerami mnoży problemy, a wiara urzędnicza w nieomylność, doprowadzona do stanu permanentnego konfliktu, wymaga zdecydowanej zmiany nawet kosztem wejścia całej branży w spór zbiorowy z rządem. Niestety brak jest konstruktywnego dialogu popartego przyjęciem mapy problemów do załatwienia z datami ich realizacji, kończy on się na poziomie obietnic bez pokrycia, co zdaniem zebranych, jest w dobie wszechobecnego kryzysu i coraz większej konkurencji zagranicznej nie do zaakceptowania, a wręcz jest odbierane jako wrogie. Tak na marginesie, w całej UE nie ma przypadków tak ewidentnego braku wsparcia ze strony służby, która w swych założeniach miała dbać o kondycję polskiego transportu drogowego.

Spotkanie FT z GITD rozpoczęło się o godz.15. I tak jak przewidywaliśmy, pomimo szerokiej reprezentacji przedstawicieli GITD, nie doczekano się żadnej konkretnej propozycji, która by coś rozwiązywała. Jedyne to, że biuro prawne pozostało przy swoim stanowisku, pomimo że szef tej instytucji w sposób który nie budził wątpliwości, zdecydowanie zgadzał się ze stanowiskiem przedstawicieli środowiska transportowego. Kompromisu, czy też propozycji rozwiązań niestety nie osiągnięto, poza obietnicami, że ponownie się będziemy spotykać. Całe spotkanie to mnóstwo słów, z których jak zwykle, nic konkretnego nie wynikło. Czy mamy się z tym godzić?

Koordynator FT przekazał na ręce pana ministra odpowiedzialnego za ITD 12 postulatów jako najpilniejsze do załatwienia. Obietnica spotkania z jeszcze większym gronem przedstawicieli GITD i inspektoratów wojewódzkich to właściwie jedyny konkret z trwającego ponad trzy godziny spotkania. Czy to może kogoś satysfakcjonować? Na to powinien odpowiedzieć sobie nie tylko uczestnik tego spotkania.

Andrzej Olechnicki
Wiceprzewodniczący OZPTD

Ściągnij cały artykul

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This