Katagoria: Technika, Telematyka, opublikowano: 02 lutego 2013


Drabpol: MiX Rovi pomocnik fleet managera

Drabpol: MiX Rovi pomocnik fleet managera

Wymogi współczesnego rynku stawiają przed osobami zarządzającymi flotami pojazdów szereg wyzwań związanych głównie z racjonalizacją kosztów utrzymania floty, szybkością działania oraz obniżeniem wypadkowości.

Firma Drabpol od lat prowadzi szereg działań, mających na celu wsparcie w tych przedsięwzięciach menedżerów flot. Jednym z elementów takich działań jest system zarządzania flotą Fleet Manager produkcji Mix Telematics wraz z urządzeniem MiX Rovi.
MiX Rovi to współpracujący z urządzeniami rodziny FM33xx 7-calowy wyświetlacz montowany w kabinie pojazdu. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, mające na celu usprawnienie pracy zarówno kierowcy, jak i osoby bezpośrednio zarządzającej transportem. Jego funkcjonalność możemy opisać w trzech podstawowych polach działania.

Pierwsze, to komunikacja
Łączność pomiędzy biurem a kierowcą odbywa się za pomocą wiadomości tekstowych przesyłanych za pośrednictwem sieci GSM/GPRS. Zarówno kierowca, jak i operator oprogramowania (biuro) mają możliwość wzajemnego przesyłania dowolnych wiadomości tekstowych – informowania o zagrożeniach w wykonaniu zadania, przeszkodach na trasie, przyczynach postoju, czasach załadunku etc. Możliwe jest także wykorzystywanie wcześniej predefiniowanych wiadomości, tak aby w jak najmniejszym stopniu odrywać kierowcę od wykonywanej pracy.

Drugie, to poprawa techniki jazdy
Poprzez wyświetlanie na ekranie MiX Rovi informacji o każdym naruszeniu podstawowych parametrów jazdy takich, jak przekroczenie prędkości pojazdu, przekroczenie prędkości obrotowej silnika, gwałtowne hamowanie, nadmierne przyśpieszenie, czy też zbyt długa praca silnika na biegu jałowym, wpływamy na  technikę jazdy kierowcy. Dane o liczbie tych naruszeń są dostępne na wyświetlaczu oraz w odpowiednich raportach oprogramowania. Poprzez eliminację tych zachowań osiągamy znaczną redukcję zużycia paliwa, a także zauważalny spadek liczby wypadków drogowych. Funkcjonalność ta bardzo przypomina sprawdzone już działanie znanego na rynku urządzenia FM RIBAS.

Trzecie, to nawigacja
MiX Rovi ma też zainstalowane doskonałe mapy, umożliwiające kierowcy szybkie i niezawodne dotarcie do celu. Dodatkowo dzięki możliwości komunikacji z biurem uzyskujemy możliwość przesyłania do kierowy wiadomości, zadań z określonym celem jazdy, czasem przybycia (ETA) etc. Możemy np. na początku dnia przesłać kierowcy rozkład dnia określający wszystkie miejsca docelowe itd. Kierowca nie będzie musiał wklepywać adresów – system automatycznie będzie wskazywał mu kolejne cele, a dyspozytor będzie miał informację w czasie rzeczywistym o stanie realizacji poszczególnych zadań.
(opr. am)

Ściągnij cały artykul

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This