Katagoria: Logistyka i Transport, opublikowano: 30 sierpnia 2017


Specyficzne ładunki – międzynarodowy transport towarów w temperaturze kontrolowanej

Specyficzne ładunki – międzynarodowy transport towarów  w temperaturze kontrolowanej

Niektóre towary wymagają szczególnych warunków przechowywania i transportu. Przede wszystkim temperatura powietrza musi być utrzymywana na odpowiednim poziomie. Dotyczy to żywności, ale również leków, kwiatów czy nawet pewnych urządzeń elektronicznych. W celu bezproblemowego przewozu potrzebny jest wyspecjalizowany tabor.

 

Prawne aspekty międzynarodowego transportu towarów w temperaturze kontrolowanej

Przewóz specyficznych towarów wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków transportu, które gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa, przechowywania i higieny. Organizowany transport musi spełniać warunki Umowy o międzynarodowych przewozach artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów. Kwestie szybko psujących się artykułów żywnościowych reguluje również:

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia;

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1996 r w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych.

Europejski Komitet Normalizacyjny dyktuje wymogi dotyczące przyrządów pomiaru temperatury w przypadku transportu ładunku głęboko mrożonego na terytorium Unii Europejskiej.

 

Kompetencje kierowców przewożących specyficzne ładunki

Kierowcy specjalizujący się w przewożeniu żywności i innych szybko psujących się towarów muszą dysponować wiedzą m.in. na temat bezpieczeństwa transportowanych ładunków, ale również działania agregatów chłodniczych. Są wyszkoleni zgodnie z obowiązującymi normami.

 

Znaczenie logistyki w wymagającym transporcie

Ważną kwestię odgrywa cała logistyka, która musi być dopracowana tak, aby zapewniać efektywny transport możliwie najkrótszymi drogami i bez przestojów. Jest to szczególnie istotne w przypadku transportu chłodniczego i mroźniczego. Chociaż odpowiednie systemy kontrolne uniemożliwiają wzrost temperatury przekraczający pożądane normy, jak najszybsze dotarcie na miejsce pozwala na zachowanie dłuższej przydatności do spożycia. Z konieczności starannego dostosowania warunków przewozu do potrzeb produktów zdaje sobie sprawę m.in. firma Dasko Logistics dasko.com.pl, która zapewnia transport różnorodnych produktów wymagających niskich temperatur i umożliwia przewożenie mięsa, np. półtusz, na wisząco.

 

Transport intermodalny – na czym polega i jakie są jego zalety?

Transport specyficznych ładunków kojarzy się głównie z przewożeniem pojazdami ciężarowymi, ale istnieje również możliwość skorzystania z transportu intermodalnego, który polega na umieszczeniu naczepy na specjalnym wagonie kolejowym. W ten sposób przewozi się towary możliwie najbliżej miejsca przeznaczenia i następnie korzysta się z transportu drogowego. Ten rodzaj transportu umożliwia przewożenie większej ilości towaru i zaoszczędzenie czasu spędzanego na drogach.

 

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This