Katagoria: Leasing i wynajem, opublikowano: 29 lipca 2008


Szybki sposób na samochód

Szybki sposób na samochód

W rozwijającej się polskiej gospodarce inwestycje są jednym z podstawowych warunków zachowania konkurencyjności firmy. Korzystając z leasingu przedsiębiorca ma łatwy dostęp do nowoczesnych środków transportu, maszyn czy urządzeń. W Polsce z roku na rok staje się popularniejszy leasing. Za pomocą leasingu można sfinansować wszelkie środki trwałe, od samochodów osobowych poprzez specjalistyczne środki transportu, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, na nieruchomościach skończywszy.

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny jest to rodzaj leasingu, w którym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest w księgach finansującego; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla korzystającego, a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową.
Podstawowe korzyści: poprawienie płynności finansowej, finansowanie do 100 proc. środka trwałego, niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych), płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania, płatności leasingowe dopasowane do założeń budżetowych korzystającego, możliwość kontroli środków trwałych przez korzystającego poprzez przedłużenie umowy lub podpisanie nowej.
Leasing finansowy zapewnia swobodę w ustalaniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu.
Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych. Podstawowe korzyści: podatkowe amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu), leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu, źródło finansowania średnio- i długoterminowych inwestycji, finansowanie do 100% środka trwałego, poprawa płynności finansowej, raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych klienta.
Leasing zwrotny stanowi szczególny rodzaj leasingu zarówno operacyjnego, jak i finansowego. Podstawowy instrument optymalizacji zarządzania posiadanym majątkiem, uwalnia środki zamrożone w aktywach trwałych, zmienia strukturę (obniżając koszty) finansowania długu. Przedsiębiorstwo posiadacz sprzętu sprzedaje go firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki obrotowe na inne cele, a następnie ten sam sprzęt bierze w leasing, dzięki czemu może go dalej używać i czerpać z niego pożytki.
Podstawowe korzyści: uwolnienie kapitału, możliwość zmniejszenia wysokości zobowiązań podatkowych, możliwość przeniesienia przewidywanych strat na przyszłe okresy, podatkowe, wzrost wskaźników tzn. zwrot na aktywach (ROA) oraz zwrot na kapitale (ROE), dodatkowe źródło finansowania o pomniejszonym koszcie dzięki korzyściom podatkowym.

Leasing w polskim prawie

Umowa leasingu została uregulowana ustawą z dnia 9 grudnia 2000 roku zmieniającą kodeks cywilny (art. 709 kodeksu cywilnego, Dz. U. Nr 74, poz.857). Do tej chwili umowa leasingu była traktowana jako tzw. umowa nienazwana. Kodeks cywilny wprowadził nowe pojęcie takie jak: finansujący (leasingodawca) i korzystający (leasingobiorca).
Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 7091) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W świetle art. 70918 k.c. do umowy, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego tytułu. Z podatkowego punktu widzenia umowa leasingu znalazła swoje szczegółowe uregulowanie w ustawie z dnia 9 września 2001 roku zmieniającej UPDOP, UPDOF oraz ustawę VAT. Do przepisów podatkowych wprowadzono definicje podstawowych pojęć.
Dla celów podatkowych szeroko została zdefiniowana umowa leasingowa; poprawia ona w pewien sposób ograniczone zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego do umów praktykowanych w obrocie gospodarczym. Przede wszystkim przedmiotem podatkowej umowy leasingu mogą być nie tylko rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz również inne składniki majątkowe, które stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne podlegające amortyzacji podatkowej. Pozwala to uniknąć negatywnych konsekwencji, które pojawiłyby się w przypadku, gdyby definicja ta była taka sama jak w kodeksie cywilnym. Przede wszystkim nie byłoby możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego do innych składników majątkowych niż rzeczy. Dodatkowo utrudniona byłaby sprzedaż przedmiotu umowy korzystającemu na warunkach preferencyjnych.

Przegląd oferty leasingowej

BEL Leasing. Po 15 latach działalności BEL Leasing zmienił nazwę na Millennium Leasing. Spółka należy do grupy kapitałowej Banku Millennium SA. Blisko 40 placówek sieci handlowej na terenie całej Polski oraz sieć placówek Banku Millenium SA zapewniają łatwość zapoznania się z ofertą leasingu, jak również umożliwiają szybkie zawarcie transakcji. W grupie transportu towarowego i osobowego Millennium Leasing oferuje leasing takich przedmiotów jak: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy. Dodatkowo firma oferuje: dostosowanie struktury rat (obciążeń miesięcznych) do przychodów klienta, leasing Niska Rata, dostosowanie rodzaju waluty umowy do potrzeb klienta, pełne ubezpieczenie pojazdów i podatek drogowy w całym okresie trwania umowy, zawarte w ratach leasingowych.
Podstawowe informacje dotyczące oferty leasingu: leasing operacyjny i finansowy, samochody nowe i używane, dostępne waluty: PLN, EUR, CHF, JPY, USD, okres finansowania od 24 do 60 miesięcy, opłata wstępna już od 0 proc.

VB Leasing. Centrala firmy mieści się we Wrocławiu, a jej przedstawicielstwa we wszystkich województwach. W 2007 roku spółka podpisała 13767 nowych umów o łącznej wartości środków trwałych przekazanych w leasing 1,59 mld zł netto. Wynik ten zapewnił VB Leasing niemal 5,4-proc. udział w rynku i szóstą pozycję wśród liderów branży.
VB Leasing specjalizuje się w zakresie usług leasingowych, dostosowanych do potrzeb użytkowników samochodów osobowych oraz dostawczych.
Oferta firmy obejmuje leasing operacyjny i finansowy, okres trwania umowy od 24 do 60 miesięcy na samochody ciężarowe i autobusy oraz od 36 do 60 miesięcy na ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i wózki widłowe. Dostępne waluty: PLN, CHF, EURO, USD. Wpłata wstępna do uzgodnienia w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy. Możliwa jest procedura ekspresowa wymagane dokumenty: dokumenty założycielskie firmy (NIP, dokument rejestracyjny), umowa spółki lub statut (dla spółki cywilnej ), deklaracja podatkowa PIT/CIT za ostatni rok potwierdzona przez urząd skarbowy, oświadczenie wnioskodawcy o przychodach uzyskanych w roku bieżącym.

EFL Leasing. Przez 17 lat swojej działalności Europejski Fundusz Leasingowy SA przeszedł metamorfozę – z największej prywatnej, niezależnej firmy leasingowej stał się członkiem jednej z największych na świecie instytucji finansowych Grupy Credit Agricole. Fakt współtworzenia światowej organizacji przekłada się na całą działalność firmy: jej wizerunek, produkty, zarządzanie. Bezpośrednio wpływa to na ocenę wiarygodności firmy Agencja Ratingowa Moodys Investors Service podniosła rating firmy do poziomu Aa3. Tym samym EFL SA jest jedyną instytucją finansową w Polsce, która otrzymała tak wysoki rating.
Dzisiejszy EFL to nowoczesna firma, która przygotowana jest do profesjonalnej obsługi wszystkich niemal segmentów rynku. Z myślą o swoich klientach EFL w 2005 roku dokonał przebudowy struktury firmy wydzielając dwie linie biznesowe: Finansowanie Pojazdów, która marką handlową AutoAuto funkcjonuje w salonach dealerskich oferując kredyt i leasing samochodów nowych i używanych do 3,5 T zarówno firmom jak i osobom prywatnym oraz Leasing Uniwersalny – linia dedykowana rynkowi maszyn i urządzeń, transportowi ciężkiemu, IT i nieruchomościom. Wykorzystując synergię w ramach Grupy Credit Agricole EFL tworzy z Lukas Bankiem wspólne produkty oferowane w również placówkach bankowych zarówno klientom indywidualnym, jak i sektora MSP. Ponadto EFL jest 100% udziałowcem firmy Carefleet SA wyspecjalizowanej w wynajmie długoterminowym. Korzystając z doświadczeń Calyon Bank Polska S.A., również członka Grupy CA, specjalizującego się w kompleksowej obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, EFL powoli wchodzi w obszar związany z obsługą klientów kluczowych.
Leasing w EFL. Dywersyfikacja działalności to podstawowy sposób aby zabezpieczać się przed makroekonomicznymi czynnikami, na które pojedynczy przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu. Widać to chociażby po firmach, które zdobywają laury Operatora Logistycznego roku, gdzie ich biznes skierowany jest na wszechstronną obsługę rynku i zaspakajanie wszystkich potrzeb klienta. Zakładając przy tym stały monitoring wszystkich elementów kosztowych. Zadaniem handlowców EFL jest nie tylko sprzedać leasing, ale znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta. Starają się oni zawsze jak najbardziej dopasować ofertę do oczekiwań klienta. Jak już wielokrotnie pokazało życie, finansowanie dla firm z branży transportowej wymaga tworzenia oferty niemalże na wymiar. Dlatego dedykowana jest na ten rynek grupa specjalistów, którzy znają jego charakterystykę i dopasowują wszystkie parametry do specyfiki działania klienta. Tylko wtedy gdy dokładnie pozna się sposób działania firmy, można przygotować produkt, który zapewni przedsiębiorcy finansowanie aktywów i nie będzie dla niego uciążliwością. Choć sytuacja zmienia się z dnia na dzień to często przedsiębiorcy nie są świadomi możliwości jakie daje im leasing i jak bardzo zbawienne w przyszłości, mogą być dziś odpowiednio dopasowane parametry. Chcemy aby wiedzieli że wybierają ofertę z ich punktu widzenia najlepszą.
O standardzie usług transportowych decydują nowoczesne pojazdy ciężarowe. Ich wysoka jakość jest gwarancją dobrego wyniku ekonomicznego i wpływa na wizerunek firmy. Jak pokazują dane publikowane przez Związek Przedsiębiorstw Leasingowych takie podejście do biznesu procentuje zaufaniem klienta. Od czasu jak w 2004 roku wprowadzono specjalnie dedykowany branży Leasing XXL, udział Europejskiego Funduszu Leasingowego w leasingu pojazdów ciężarowych stale rośnie. Przeprowadzone badania dowiodły że ponad 60% klientów powraca, aby sfinansować kolejne inwestycje.
Europejski Fundusz Leasingowy proponuje także produkty dodatkowe: EFL Komunikacja to podstawowy pakiet ubezpieczeń OC, AC, NW gwarantujący indywidualne i elastyczne podejście do wymagań klienta; pakiet jednoroczny lub wieloletni, płatny z góry lub w ratach przez cały okres leasingu; zniżki za bezszkodową jazdę; możliwość dowolnego rozszerzenia ubezpieczenia o opcje dodatkowe. EFL Ochrona Prawna: chroni kierowców przed ponoszeniem kosztów porad prawnych i procesów dotyczących kwestii spornych w zakresie ruchu drogowego. EFL Życie: zabezpiecza spłatę rat leasingowych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Firma zawiera umowy w przedstawicielstwie EFL, u dostawców pojazdów lub w siedzibie firmy, akceptuje niską wpłatę własną – nawet 0% dla stałych klientów EFL, formalności załatwiane są w 24 godziny, zalicza koszty ubezpieczenia na poczet wpłaty własnej lub dolicza je do czynszów leasingowych, oferuje szeroki wybór przedmiotów leasingu. Dostępne waluty: PLN, EUR, CHF, wartość pojazdu bez ograniczeń. Okres finansowania do 60 miesięcy.

GETIN Leasing. Sieć oddziałów na terenie całej Polski daje firmie możliwość natychmiastowej reakcji na potrzeby zainteresowanych klientów. Usługi dostępne są również w placówkach GETIN Banku. GETIN Leasing należy do grupy kapitałowej Getin Holding S.A. Holding jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Oferta firmy zwana easyLEASING obejmuje leasing nowych i używanych środków transportu. Charakteryzuje się uproszczoną lub standardową procedurą zawarcia umowy leasingowej oraz indywidualnym podejściem do klienta i najwyższym bezpieczeństwem zawarcia transakcji. Samochody osobowe, ciężarowe i dostawcze do 3,5 t, samochody ciężarowe powyżej 3,5 t; ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy: pierwsza wpłata od 5 proc., okres leasingu do 60 miesięcy, możliwość wyboru waluty CHF.

BRE Leasing Sp. z o.o. W procedurze BREL72 BRE Leasing finansuje: samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, wózki widłowe, maszyny drogowe i budowlane, autobusy. Specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw przygotowana została uproszczona procedura finansowania ciężkich środków transportu oraz maszyn i urządzeń. W 72 godziny od momentu złożenia kompletu dokumentów BRE Leasing gotowy jest podpisać umowę leasingu. Firma oferuje również atrakcyjne pakiety ubezpieczeń u czołowych polskich ubezpieczycieli.

SG Equipment Finance. W ofercie SG Equipment Leasing Polska znajdują się wszystkie możliwe rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy, operacyjny pozabilansowy, zwrotny, w wielu wariantach zarówno odnośnie czasu trwania umowy, jak też jej waluty.

IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w długofalowym finansowaniu przedsiębiorstw w zakresie leasingu maszyn i urządzeń. Koncentruje swoją działalność na branżach: obróbka metalu i blachy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, poligrafia, logistyka, przemysł spożywczy, obróbka drewna. Wielką wagę przykłada do właściwego doradztwa klientom w zakresie oferowanych produktów leasingowych oraz budowania długofalowych, partnerskich kontaktów.

Futura Leasing. Firma leasinguje samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t masy całkowitej, także samochody ciężarowe oraz autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3501 kg do 15,9 tony, również przyczepy leasingowane łącznie z samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 15900 kg. Zalety oferty leasingu samochodów: niski udział własny, przyjazne procedury likwidacji szkód komunikacyjnych, atrakcyjna cena usług dodatkowych rozłożona równomiernie w ratach miesięcznych (brak kumulacji wydatków), opieka Centrum Technicznego w całym okresie trwania umowy, różne opcje zakończenia umowy. Po zakończeniu umowy klient może wyleasingować nowe auto, wykupić je za gotówkę lub leasingować dalej na podstawie następnej umowy leasingu. Możliwa jest rozszerzona wersja leasingu samochodów, tzw. Leasing Plus, który umożliwia użytkowanie nowego samochodu.

Pekao Leasing. Pekao Leasing i Finanse oferuje pełen zakres finansowania w formie leasingu operacyjnego i finansowego. Finansuje szeroki zakres środków trwałych: środki transportu: samochody osobowe, motocykle, samochody ciężarowe itp., maszyny i urządzenia, aparaturę medyczną i wyposażenie aptek, sprzęt komputerowy, nieruchomości. Zapewnia elastyczne dopasowanie struktury finansowania do potrzeb nabywcy (finansowanie w PLN, EUR, CHF, USD, oparte na zmiennej lub stałej stopie procentowej). Pekao Leasing finansuje pojazdy nowe i używane.
Aby maksymalnie ułatwić zawieranie umów leasingowych  Pekao Leasing i Finanse wprowadził uproszczone procedury i stworzył dla nich specjalne programy produktowe: Auto 24 (samochody osobowe i samochody o DCM do 3,5 tony o wartości do 30000 EUR ); Transport Leasing (samochody ciężarowe o DCM pow. 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy o łącznej wartości do 250000 EUR).

Euro leasing. Centrala tej instytucji leasingowej mieści się na północy Niemiec, firma posiada szeroką sieć oddziałów na terenie Niemiec i całej Europy. Firma jest  zorganizowana w sposób zdecentralizowany, dzięki czemu zawsze istnieje możliwość konsultacji z kompetentnym kierownikiem regionalnym na miejscu. Firma oferuje jedyną w swoim rodzaju koncepcję współpracy obejmującej pojazdy najnowszej generacji klasy premium w połączeniu z elastycznymi opcjami najmu i bezkonkurencyjnym serwisem w pełnym zakresie. W 2008 roku koncern MAN został współudziałowcem firmy. Zarejestrowane zostały kolejne filie w Czechach i na Węgrzech. Euro leasing umożliwia skompletowanie całego niezbędnego taboru samochodów ciężarowych, zestawów ciągnionych i przyczep na miarę indywidualnych potrzeb klienta. Dużym atutem firmy są nowoczesne pojazdy dostępne w każdej chwili, lecz niestanowiące drogiej własności obciążającej bilans firmy.

Raiffeisen-Leasing. Raiffeisen-Leasing Polska S.A. finansuje środki transportu zarówno nowe, jak i używane, pochodzące od producentów, autoryzowanych dealerów, sprawdzonych dostawców oraz z importu: samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciężki transport drogowy, przyczepy i naczepy, pojazdy specjalistyczne, autobusy. Podstawowe parametry oferty leasingu: wpłata początkowa: już od 0 proc., okres leasingu 24-60 miesięcy lub od 6 miesięcy w przypadku leasingu finansowego, nieograniczona górna wartość przedmiotu, leasing operacyjny i finansowy – również zwrotny, finansowanie w walutach: PLN, CHF, EUR, USD, JPY, rodzaje opłat: równe, sezonowe, degresywne, wartość końcowa 1 – 18 proc. (zależna od okresu umowy), możliwość negocjowania indywidualnych warunków, atrakcyjne warunki ubezpieczenia w UNIQA lub PZU S.A.: OC, AC, NNW. Specjalne dodatkowe pakiety Raiffeisen Assistance, zabezpieczenie standardowo weksel własny in blanco.

Bankowy Leasing. Bankowy Leasing w ramach swojej oferty produktowej zapewnia finansowanie praktycznie każdego środka trwałego: środków transportu, maszyn i urządzeń, nieruchomości, innych. Waluty umowy leasingowej: PLN, EURO, CHF. Opłata wstępna: od 0 proc. do 45 proc.

Handlowy Leasing. Leasing środków transportu jest bardzo istotną częścią działalności firmy. Długoletnie doświadczenie spółki w tym segmencie zaowocowało opracowaniem specjalnego programu obsługi klientów branży transportowej. Program uwzględnia potrzeby klienta, jego sytuację finansową oraz oczekiwania. Handlowy Leasing Sp. z o.o. proponuje: finansowanie poprzez leasing operacyjny i finansowy, okres finansowania od 24 do 60 miesięcy, udział własny klienta uzgadniany podczas negocjacji (ostateczna decyzja dotycząca udziału własnego klienta uzależniona jest od oceny finansowej klienta), finansowanie w oparciu o PLN oraz inne waluty. Finansuje samochody nowe i używane – nie starsze niż 5-letnie.
Infolinia dla klientów zainteresowanych ofertą leasingową: (+48 22) 690 40 40 oraz (+48) 601 44 22 66.

24 leasing. Firma oferuje leasing operacyjny i finansowy, okres trwania umowy od 24 do 60 miesięcy samochody ciężarowe, autobusy; od 36 do 60 miesięcy ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, wózki widłowe. Waluty umowy leasingowej: PLN, CHF, EUR, USD. Wpłata wstępna do uzgodnienia w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy, raty: równe, degresywne, sezonowe lub inne w zależności od sezonowości sprzedaży wnioskodawcy, atrakcyjne warunki ubezpieczenia, możliwość sfinalizowania kontraktu w siedzibie firmy. Procedura ekspresowa wymagane dokumenty: dokumenty założycielskie firmy (NIP, dokument rejestracyjny), umowa spółki lub statut, bankowa karta wzorów podpisów, dokumenty finansowe potwierdzone przez urząd skarbowy (deklaracja podatkowa PIT/CIT za ostatni miesiąc oraz ostatni rok).

VFS Usługi Finansowe Polska. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. (VFS)  powstała w 1994 roku w celu wspomagania sprzedaży produktów Volvo na polskim rynku. Od 2005 roku jedynym akcjonariuszem jest firma Volvo Financial Services z siedzibą w Szwecji (Gothenburg), która z kolei w całości należy do koncernu Volvo AB. Grupa Volvo jest jednym z największych dostawców kompleksowych rozwiązań transportowych na świecie, zaczynając od dostaw taboru, poprzez finansowanie go, a kończąc na programach serwisowych i zarządzających pojazdami

Trucks Financial Services. Firma finansowa wspomaga sprzedaż produktów Renault na polskim rynku. Po złożeniu wniosku o zawarcie umowy leasingowej, zapłaceniu faktury wystawionej z tytułu opłaty wstępnej i podpisaniu kontraktu leasingobiorca jest uprawniony do odbioru zarejestrowanego i ubezpieczonego pojazdu. Firma oferuje trzy formy finansowania: leasing finansowy, leasing operacyjny i umowę najmu. Klient nie uczestniczy w żadnych czynnościach administracyjnych związanych z uruchomieniem umowy leasingowej. Oferty RTF są konstruowane indywidualnie dla każdego.

Scania Finance Polska Sp. z o.o. Dzięki rozbudowanej sieci przedstawicieli handlowych mających swoje biura bezpośrednio przy dealerach, firma jest w stanie zaoferować szybką i sprawną obsługę. Procedura uzyskania decyzji finansowania jest sprowadzona do minimum niezbędnych dokumentów. Spółka oferuje: leasing operacyjny przy zastosowaniu stopy  stałej lub zmiennej, leasing finansowy przy zastosowaniu stopy stałej, okresy leasingu 42 mies., 48 mies., 60 miesięcy, dostępna waluta: PLN, EUR. Wszystkie oferty połączone są z korzystnym pakietem ubezpieczeniowym. Istnieje również możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb klienta.

MAN Finance. Nie trzeba płacić pełnej ceny zakupu, płaci się wyłącznie za czas, w którym pojazd MAN jest używany, do tego w niskich ratach, dających solidną i klarowną podstawę do kalkulacji. Dzięki leasingowi dostępnych jest wiele indywidualnych możliwości określenia wysokości rat. Na koniec okresu leasingowego pojazd MAN zostaje zwrócony. Ponieważ przedmiot leasingu nie należy do majątku trwałego, stosunki kapitałowe, a więc kapitał własny i obcy pozostają nienaruszone. Dzięki temu relacje bilansowe oraz linie kredytowe pozostają niezmienione.

Mercedes-Benz Leasing Polska. Oferuje kompleksowe finansowanie wszystkich samochodów marki Mercedes-Benz. Usługi finansowe Mercedes-Benz Leasing Polska i Mercedes-Benz Bank Polska zapewniają atrakcyjne możliwości zakupu realizując plany przedsiębiorstwa. Finansowanie obejmuje również koszt ubezpieczenia i wyposażenia dodatkowego samochodu przez cały okres leasingu. Zawierane umowy precyzyjnie określają wzajemne zobowiązania stron. Samochody będące podmiotem leasingu nie są obciążone zastawem bankowym z tytułu zabezpieczenia zaciągniętych kredytów. Wszystkie formalności szybko i sprawnie załatwiane są na miejscu, w salonie Mercedes-Benz. Wszystkie formalności związane z umową leasingową są załatwiane bezpośrednio w salonie. Minimalny okres leasingu wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres leasingu wynosi 60 miesięcy. W przypadku samochodów używanych wiek samochodu wraz z okresem trwania umowy nie mogą przekroczyć dziesięciu lat.

Easy Leasing dla wybranych typów samochodów już od 20 proc. opłaty wstępnej mają zastosowanie uproszczone procedury akceptacji umów. W tym przypadku wystarczy dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji lub KRS) oraz dokumenty tożsamości reprezentantów firmy, nie ma natomiast potrzeby przedstawiania żadnych dokumentów finansowych. Oferta ta dotyczy tylko samochodów nowych.

Opr. Zbigniew Szerszeński

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*

Share This